Ελληνικά
English
 

Συμπληρωματική πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στην Εφαρμοσμένη Πληροφορική για περιορισμένο αριθμό θέσεων

Σας ενημερώνουμε ότι η υποβολή αιτήσεων για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στην Εφαρμοσμένη Πληροφορική έχει παραταθεί μέχρι συμπληρώσεως του ανώτατου αριθμού εισακτέων ανά ειδίκευση και με καταληκτική ημερομηνία την Παρασκευή 6/9/2024. *

Μπορείτε να βρείτε την αναλυτική προκήρυξη εδώ.

*Οι αιτήσεις θα εξετάζονται περιοδικώς μέχρι συμπληρώσεως του ανώτατου αριθμού εισακτέων ανά ειδίκευση.   

 

 • Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
 • Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
 • Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
 • Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
 • Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
 • Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
 • Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
 • Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
 • Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
 • Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

Καλώς ήρθατε στον ιστότοπο του
Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών
τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής

Το μεταπτυχιακό με μια ματιά >

 

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Εφαρμοσμένη Πληροφορική του Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας ξεκίνησε να λειτουργεί ως το πρώτο μεταπτυχιακό του Τμήματος από το ακαδημαϊκό έτος 2003-2004 (ΦΕΚ ίδρυσης 855 τ.Β’/30-6-2003), με χρηματοδότηση από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ. Ειδικεύσεις του ΠΜΣ πραγματοποιούνταν μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2013-14 και στις εγκαταστάσεις του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας με σύμπραξη των Τμημάτων Διοίκησης Επιχειρήσεων και Ηλεκτρολογίας του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας. Από το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015 λειτούργησε με αναμορφωμένο πρόγραμμα μόνο στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Μακεδονίας(ΦΕΚ τ.Β' 1408/3-6-2014).

Το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019, το πρόγραμμα επανιδρύθηκε σύμφωνα με τον Νόμο 4485/2017 (ΦΕΚ τ. B' 2745/ 10-7-2018).

Το έτος 2022 η απόφαση επανίδρυσης τροποποιήθηκε και αντικαταστάθηκε με το ΦΕΚ τ.Β΄2432/18-5-2022 και έτσι, από το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 λειτουργεί νέο ΠΜΣ στην Εφαρμοσμένη Πληροφορική με νέες ειδικεύσεις. Πρόσφατα τροποποιήθηκε τόσο ο Κανονισμός Λειτουργίας (ΦΕΚ τ.Β΄ 7069/15-12-2023) όσο και η Ιδρυτική Απόφαση (ΦΕΚ τ.Β΄ 7349/27-12-2023)  του Προγράμματος, προκειμένου να εναρμονίζεται με την ισχύουσα Νομοθεσία (Ν.4957/2022).

Tο ΠΜΣ απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) με τίτλο «Εφαρμοσμένη Πληροφορική (“MSc in Applied Informatics”)» στις ακόλουθες ειδικεύσεις:

 1. Επιχειρηματική Πληροφορική (Business Computing)
 2. Ανάπτυξη Λογισμικού και Νέφος (Software Development and Cloud)
 3. Συστήματα και Δίκτυα Επόμενης Γενιάς (Next Generation Systems and Networks)

 

 

 

περισσότερα

Νέα - Ανακοινώσεις Π.Μ.Σ.

Νέα - Ανακοινώσεις Μαθημάτων

Tessera - Κατασκευή Ιστοσελίδων, E-Shops, Mobile & Tablet Apps