Ελληνικά
English
 
Διαδρομή: Αρχική Σελίδα » ALUMNI »

Mai-Alumni, Ένωση Αποφοίτων ΠΜΣ Εφαρμοσμένης Πληροφορικής

Η Ένωση Αποφοίτων του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Εφαρμοσμένης Πληροφορικής, “MAI-ALUMNI”, αναπτύχθηκε με όραμα να δημιουργήσει δεσμούς μεταξύ των αποφοίτων του ΠΜΣ, των φοιτητών και των καθηγητών και να καλλιεργήσει μια δομημένη σχέση μεταξύ αυτών, η οποία θα προσβλέπει στην αμφίδρομη παροχή στήριξης σε πολλαπλά επίπεδα. Επιδιώκεται να δημιουργηθεί μεταξύ των αποφοίτων του ΠΜΣ ισχυρή αίσθηση ταυτότητας, ενότητας και να διατηρηθούν ανοιχτά κανάλια επικοινωνίας. Οι κυριότεροι σκοποί του MAI-ALUMNI συνοψίζονται παρακάτω:

 • Δημιουργία δεσμών των αποφοίτων με την ακαδημαϊκή κοινότητα και τον κόσμο των επιχειρήσεων.
 • Διαρκής και απρόσκοπτη επικοινωνία των αποφοίτων μεταξύ τους αλλά και με τα μέλη ΔΕΠ
 • Διασύνδεσή με εκπαιδευτικούς και επιχειρηματικούς φορείς της Ελλάδας και του εξωτερικού.
 • Επιστημονικού/ακαδημαϊκού περιεχομένου ενημέρωση για τις εξελίξεις στον Κλάδο.
 • Επαγγελματική στήριξη και αλληλοβοήθεια.
 • Επιστημονική και επαγγελματική ανέλιξη των μελών του.
 • Ενημέρωση για τα επαγγελματικά δικαιώματα και από κοινού προάσπιση και διεκδίκηση αυτών.
 • Διαμόρφωση και τήρηση ενός κώδικα επαγγελματικής δεοντολογίας.
 • Ενίσχυση του διδακτικού και ερευνητικού έργου του ΠΜΣ.

Η δημιουργία του MAI-ALUMNI αποτέλεσε προϊόν της ανάγκης για:

 1. προώθηση του ΠΜΣ στην αγορά εργασίας και αναβάθμιση του επιπέδου του κατά τέτοιο τρόπο ώστε να συμβαδίζει ικανοποιητικά με τις τρέχουσες απαιτήσεις της αγοράς,
 2. παροχή συνεχούς εκπαίδευσης στους αποφοίτους, λαμβάνοντας υπόψη το άκρως ανταγωνιστικό περιβάλλον εργασίας στον Κλάδο της Πληροφορικής, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό,
 3. ανάπτυξη ενός παραγωγικού διαύλου επικοινωνίας μεταξύ των αποφοίτων και της ακαδημαϊκής κοινότητας.

Για το εγγύς μέλλον προγραμματίζονται δράσεις όπως η έκδοση newsletter, η διοργάνωση εκδηλώσεων και σεμιναρίων με γνώμονα την δια βίου εκπαίδευση των μελών του και την ενημέρωση τους σε σύγχρονα ζητήματα της Επιστήμης της Πληροφορικής (ομιλίες μελών ακαδημαϊκής κοινότητας, ομιλίες επαγγελματιών του κλάδου της Πληροφορικής), κλπ.


επιστροφή
Tessera - Κατασκευή Ιστοσελίδων, E-Shops, Mobile & Tablet Apps