Ελληνικά
English
 

Εκδήλωση παρουσίασης του ΠΜΣ στην Εφαρμοσμένη Πληροφορική (Τετάρτη 29/5/2024, 19.00)

Την Τετάρτη 29/5/2024 στις 19.00 θα πραγματοποιηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης zoom η εκδήλωση παρουσίασης του ΠΜΣ στην Εφαρμοσμένη Πληροφορική στους τριτοετείς και τεταρτοετείς φοιτητές του Τμήματος Εφαρμοσμένης. Την εκδήλωση μπορούν να παρακολουθήσουν και άλλοι ενδιαφερόμενοι για το πρόγραμμα.

περισσότερα

Πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στην Εφαρμοσμένη Πληροφορική (MSc in Applied Informatics) έως τις 20/6/2024

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας ανακοινώνει  για το ακαδημαϊκό έτος 2024-25 την έναρξη λειτουργίας του 22ου κύκλου του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) στην Εφαρμοσμένη Πληροφορική (MSc in Applied Informatics).

Το Π.Μ.Σ. λειτουργεί με αναμορφωμένο πρόγραμμα σπουδών από το ακαδημαϊκό έτος 2022-23 περιλαμβάνοντας τις παρακάτω ειδικεύσεις:

 1. Επιχειρηματική Πληροφορική (Business Computing)
 2. Ανάπτυξη Λογισμικού και Νέφος (Software Development and Cloud)
 3. Συστήματα και Δίκτυα Επόμενης Γενιάς (Next Generation Systems and Networks) [η συγκεκριμένη ειδίκευση προσφέρεται αποκλειστικά εξ αποστάσεως]
περισσότερα
 • Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
 • Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
 • Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
 • Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
 • Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
 • Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
 • Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
 • Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
 • Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
 • Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

Καλώς ήρθατε στον ιστότοπο του
Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών
τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής

Το μεταπτυχιακό με μια ματιά >

 

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Εφαρμοσμένη Πληροφορική του Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας ξεκίνησε να λειτουργεί ως το πρώτο μεταπτυχιακό του Τμήματος από το ακαδημαϊκό έτος 2003-2004 (ΦΕΚ ίδρυσης 855 τ.Β’/30-6-2003), με χρηματοδότηση από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ. Ειδικεύσεις του ΠΜΣ πραγματοποιούνταν μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2013-14 και στις εγκαταστάσεις του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας με σύμπραξη των Τμημάτων Διοίκησης Επιχειρήσεων και Ηλεκτρολογίας του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας. Από το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015 λειτούργησε με αναμορφωμένο πρόγραμμα μόνο στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Μακεδονίας(ΦΕΚ τ.Β' 1408/3-6-2014).

Το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019, το πρόγραμμα επανιδρύθηκε σύμφωνα με τον Νόμο 4485/2017 (ΦΕΚ τ. B' 2745/ 10-7-2018).

Το έτος 2022 η απόφαση επανίδρυσης τροποποιήθηκε και αντικαταστάθηκε με το ΦΕΚ τ.Β΄2432/18-5-2022 και έτσι, από το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 λειτουργεί νέο ΠΜΣ στην Εφαρμοσμένη Πληροφορική με νέες ειδικεύσεις. Πρόσφατα τροποποιήθηκε τόσο ο Κανονισμός Λειτουργίας (ΦΕΚ τ.Β΄ 7069/15-12-2023) όσο και η Ιδρυτική Απόφαση (ΦΕΚ τ.Β΄ 7349/27-12-2023)  του Προγράμματος, προκειμένου να εναρμονίζεται με την ισχύουσα Νομοθεσία (Ν.4957/2022).

Tο ΠΜΣ απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) με τίτλο «Εφαρμοσμένη Πληροφορική (“MSc in Applied Informatics”)» στις ακόλουθες ειδικεύσεις:

 1. Επιχειρηματική Πληροφορική (Business Computing)
 2. Ανάπτυξη Λογισμικού και Νέφος (Software Development and Cloud)
 3. Συστήματα και Δίκτυα Επόμενης Γενιάς (Next Generation Systems and Networks)

 

 

 

περισσότερα

Νέα - Ανακοινώσεις Π.Μ.Σ.

Νέα - Ανακοινώσεις Μαθημάτων

Tessera - Κατασκευή Ιστοσελίδων, E-Shops, Mobile & Tablet Apps