Ελληνικά
English
 

Αξιολόγηση Μαθημάτων και Διδασκόντων

Η αξιολόγηση του Π.Μ.Σ. γίνεται με τη διαδικασία της ετήσιας εσωτερικής αξιολόγησης και της εξωτερικής αξιολόγησης των ακαδημαϊκών Τμημάτων σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και το Εσωτερικό Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας (ΕΣΔΠ). Η Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.) είναι υπεύθυνη για την οργάνωση, τη λειτουργία, την εποπτεία εφαρμογής και τη βελτίωση του ΕΣΔΠ.

 

Η αξιολόγηση του διδακτικού έργου γίνεται από τους φοιτητές στα μαθήματα που έχουν δηλώσει και παρακολουθούν, με τη συμπλήρωση ενός πρότυπου ερωτηματολογίου, έντυπα ή ηλεκτρονικά. Η διαδικασία διασφαλίζει την ανωνυμία των συμμετεχόντων. Το ερωτηματολόγιο συμπληρώνεται κατά κανόνα μεταξύ της ένατης και ενδέκατης εβδομάδας κάθε εξαμήνου και περιλαμβάνει ερωτήσεις κλειστού τύπου  αλλά και ανοικτού, για την καταγραφή προτάσεων και σχολίων. Η ενημέρωση για την έναρξη της διαδικασίας και την προθεσμία συμπλήρωσης των ερωτηματολογίων γίνεται από τη ΜΟ.ΔΙ.Π

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της αξιολόγησης, χορηγείται βραβείο εξαιρετικής διδασκαλίας στον πρωτεύσαντα διδάσκοντα κάθε ειδίκευσης κάθε εξαμήνου. Τα βραβεία είναι σε ηλεκτρονική μορφή, φέρουν τα λογότυπα του Π.Μ.Σ. και του Ιδρύματος και υπογράφονται ψηφιακά από το Διευθυντή και τον Αναπληρωτή Διευθυντή του Π.Μ.Σ..

Για τη συνολική αξιολόγηση του Π.Μ.Σ. οι απόφοιτοι θα συμπληρώνουν ηλεκτρονικά ερωτηματολόγια κατά την ολοκλήρωση των σπουδών τους.

 


επιστροφή
Tessera - Κατασκευή Ιστοσελίδων, E-Shops, Mobile & Tablet Apps