Ελληνικά
English
 

Προσωπικό

Προσωπικό

Η διδασκαλία των μαθημάτων, των ασκήσεων και η επίβλεψη των διπλωματικών εργασιών του ΠΜΣ ανατίθεται σε διδακτικό προσωπικό, όπως προβλέπεται στο άρθρο 5 του «Θεσμικού Πλαισίου για Μεταπτυχιακές Σπουδές» (ΦΕΚ.148 τ.Α’ 3685/16-7-2008).

Στις κατευθύνσεις που λειτουργούν στο Πανεπιστήμιο Μακεδονιας διδάσκοντες στο ΠΜΣ είναι μέλη ΔΕΠ του τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής και μέλη ΔΕΠ άλλων Πανεπιστημιακών ιδρυμάτων.

Στις κατευθύνσεις που λειτουργούν στο ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας διδάσκουν εκτός από τα μέλη ΔΕΠ του τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής και μέλη ΕΠ του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας.

Επιπλέον προσκαλούνται εξωτερικοί ομιλητές από Πανεπιστήμια, Επιχειρήσεις, Οργανισμούς για διαλέξεις σε εξειδικευμένα θέματα.

Τέλος, η εύρυθμη λειτουργία του ΠΜΣ υποστηρίζεται από τη Γραμματεία και η Τεχνική Υποστήριξη παρέχεται από τα μέλη ΕΤΕΠ του τμήματος.


επιστροφή
Tessera - Κατασκευή Ιστοσελίδων, E-Shops, Mobile & Tablet Apps