Ελληνικά
English
 

Διοίκηση ΠΜΣ

Για την οργάνωση και λειτουργία του Π.Μ.Σ. αρμόδια όργανα σύμφωνα με τον Ν.4485/2017 είναι τα εξής:

α) Η Σύγκλητος του Ιδρύματος.

β) Η Συνέλευση του Τμήματος.

γ) Η Συντονιστική Επιτροπή (Σ.Ε.) του Π.Μ.Σ.

δ) Η Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών.

ε) Ο Διευθυντής κάθε Π.Μ.Σ.

Η Συντονιστική Επιτροπή (Σ.Ε.) του Π.Μ.Σ. απαρτίζεται από πέντε (5) μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος, τα οποία έχουν αναλάβει μεταπτυχιακό έργο και εκλέγονται από τη Συνέλευση του Τμήματος για διετή θητεία. Η Σ.Ε. είναι αρμόδια για την παρακολούθηση και το συντονισμό λειτουργίας του προγράμματος.

Για τη διετία από 1/9/2020 έως 31/8/2022 η Συντονιστική Επιτροπή του ΠΜΣ αποτελείται από τα παρακάτω μέλη ΔΕΠ:
Γεωργιάδης Χρήστος, Καθηγητής, Διευθυντής του ΠΜΣ
Κίτσιος Φώτης, Αναπληρωτής Καθηγητής, Αναπληρωτής Διευθυντής του ΠΜΣ
Ξυνόγαλος Στυλιανός, Αναπληρωτής Καθηγητής
Κολωνιάρη Γεωργία, Μόνιμη Επίκουρη Καθηγήτρια
Δασίλας Απόστολος, Μόνιμος Επίκουρος Καθηγητής

 

  Εις μνήμην Καθηγητή Παπαρρίζου Κωνσταντίνου

 

 Ο Καθ. Κωνσταντίνος Παπαρρίζος (1949-2011) γεννήθηκε στην Κοζάνη το 1949. Απέκτησε το πτυχίο του με άριστα από το Μαθηματικό Τμήμα, της Σχολής Θετικών Επιστημών, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου  Θεσσαλονίκης το 1972. Ολοκλήρωσε τις μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές στο Πανεπιστήμιο του Case Western Reserve, στο Κλήβελαντ του Οχάϊο, στις Η.Π.Α., από όπου απέκτησε το μεταπτυχιακό και διδακτορικό του δίπλωμα με άριστα στην Επιχειρησιακή Έρευνα (Minor στην Επιστήμη των Υπολογιστών) τα έτη 1981 και 1983 αντίστοιχα. Κατείχε τη θέση του πρωτοβάθμιου Καθηγητή στο Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής, του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών από το 1996 και επίσης του Καθηγητή στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, από το 2008. Επιπλέον, υπήρξε ο ιδρυτής του πρώτου μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών στο Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής, του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

Ο Καθ. Κωνσταντίνος Παπαρρίζος υπηρέτησε ως ιδρυτικό μέλος του Παραρτήματος Μακεδονίας – Θράκης, της Ελληνικής Εταιρίας Επιχειρησιακών Ερευνών. Υπήρξε επίσης μέλος των επιστημονικών ενώσεων της Mathematical Optimization Society (MOS), του Institute for Operations Research and the Management Sciences (INFORMS), αλλά και της διεθνούς κοινότητας αριστούχων μεταπτυχιακών φοιτητών «OMEGA RHO», του Πανεπιστημίου Case Western Reserve (student chapter). Διετέλεσε μέλος της επιτροπής εκδοτών των περιοδικών «Operational Research: An International Journal» και «Yugoslav Journal of Operations Research». Επίσης, συνεισέφερε ως μέλος επιτροπών οργάνωσης και προγράμματος αρκετών Βαλκανικών συνεδρίων Επιχειρησιακής Έρευνας στο παρελθόν, όπως για παράδειγμα στο πρόσφατο BALCOR 2011 στη Θεσσαλονίκη.

Ο Καθ. Κωνσταντίνος Παπαρρίζος αποτελούσε έναν αναγνωρισμένο ειδικό σε θέματα αλγορίθμων βελτιστοποίησης. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιελάμβαναν το μαθηματικό προγραμματισμό, το γραμμικό προγραμματισμό και βελτιστοποίηση δικτύων, τη σχεδίαση και ανάλυση αλγορίθμων, και τις δομές δεδομένων. Είχε σημαντική ερευνητική συνεισφορά στη σχεδίαση και ανάλυση αλγορίθμων εξωτερικών σημείων τύπου-simplex για προβλήματα γραμμικής βελτιστοποίησης και βελτιστοποίησης δικτύων. Το ερευνητικό του έργο ήταν υψηλής στάθμης και δημοσιεύτηκε σε κορυφαία διεθνή περιοδικά του χώρου, όπως για παράδειγμα στο Mathematical Programming, κ.α. Ακόμη, προσκλήθηκε να δώσει πλήθος ομιλιών σε πανεπιστήμια της αλλοδαπής, αλλά και σε διεθνή συνέδρια Επιχειρησιακής Έρευνας.

 


επιστροφή
Tessera - Κατασκευή Ιστοσελίδων, E-Shops, Mobile & Tablet Apps