Ελληνικά
English
 

Υλικοτεχνική Υποδομή

Υλικοτεχνική Υποδομή

Το τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής αλλά και το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας εν γένει διαθέτει την κατάλληλη κτιριακή υποδομή, την κατάλληλη υποδομή βιβλιοθήκης και τον απαραίτητο εξοπλισμό τόσο σε οπτικοακουστικά μέσα όσο και σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές για την απρόσκοπτη διεξαγωγή του προγράμματος.

 1. Διδακτικά εργαστήρια του Τμήματος

Το τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής διαθέτει 4 διδακτικά εργαστήρια H/Y.
Τα εργαστήρια χρησιμοποιούνται για τις διδακτικές ανάγκες τόσο του προπτυχιακού
όσο και του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών (κατά τις απογευματινές ώρες).


Η χρήση των εργαστηρίων είναι ελεύθερη για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές
και υποψήφιους διδάκτορες του τμήματος κατά τις ώρες που δεν γίνονται διαλέξεις μαθημάτων.
Τα διδακτικά εργαστήρια λειτουργούν καθημερινά από τις 8:00 μέχρι τις 22:00.
Την περίοδο των εξετάσεων το πρόγραμμα λειτουργίας τους τροποποιείται κατά περίπτωση.

 

Διδακτικά Εργαστήρια Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής

 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ

(Πύργος Γ)

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΠ 2ου ορόφου

 36

Ψαθά Αλκμήνη

234-235

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΠ 3ου ορόφου

 37

Στογιάννης Δημήτριος

334-335

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΠ 4ου ορόφου

 27

 

435-435

Στογιάννης Δημήτριος, Ψαθά Αλκμήνη

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΠ 5ου ορόφου

 Υπό διαμόρφωση/ ανακαίνιση

 

533

Στογιάννης Δημήτριος, Ψαθά Αλκμήνη

 

 

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά των υπολογιστικών συστημάτων ανά εργαστήριο είναι τα παρακάτω:

 1. Διδακτικό Εργαστήριο ΤΕΠ 2ου ορόφου (αίθ.234 - 235)
 • 36 κεντρικές μονάδες HP ProDesk 600 G2 MT (Intel Core i7 6ης γενιάς, RAM 8 GB DDR4, SSD 1 TB)
 • 36 οθόνες HP, TFT 23in HD
 • 1 βιντεοπροβολέας HITACHI PROJECTOR CP-WX3041WN
 • σύστημα καθαρισμού αέρα Blueair 7740i
 • σταθερό plexiglass στο γραφείο του διδάσκοντα

 

 1. Διδακτικό Εργαστήριο ΤΕΠ 3ου ορόφου (αίθ.334 - 335)
 • 37 κεντρικές μονάδες Dell, Optiplex 3000, Intel Core i5-12500, RAM 8GB DDR4, SSD 250Gb
 • 37 οθόνες Dell P2422H
 • 1 βιντεοπροβολέας EPSON H866B
 • σύστημα καθαρισμού αέρα Blueair 7740i

 

 1. Διδακτικό Εργαστήριο ΤΕΠ 4ου ορόφου (αίθ.434 - 435)
 • 24 κεντρικές μονάδες Dell Optiplex 3070, Intel i3-9100, RAM 8Gb DDR4, SSD 250Gb
 • 3 κεντρικές μονάδες Dell, Optiplex 3000, Intel Core i5-12500, RAM 8GB DDR4, SSD 250Gb
 • 24 οθόνες Dell E2220H
 • 3 οθόνες Dell P2422H
 • 1 βιντεοπροβολέας EPSON H866B
 • σταθερό plexiglass στο γραφείο του διδάσκοντα

Πέραν των εργαστηρίων του Τμήματος, το Π.Μ.Σ. κάνει χρήση αμφιθεάτρων και αιθουσών διδασκαλίας του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, καθώς και της Αίθουσας Συνεδρίων, του Αμφιθεάτρου Τελετών και της Αίθουσας Τηλεκπαίδευσης.

 

 1. Ερευνητικά εργαστήρια του Τμήματος

 

Το τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής διαθέτει 6 θεσμοθετημένα ερευνητικά εργαστήρια H/Y προς εξυπηρέτηση των ευρύτερων ερευνητικών και εκπαιδευτικών αναγκών του Π.Μ.Σ. και του Τμήματος σε όλα τα επιστημονικά πεδία που καλύπτουν αυτά.

 

Ερευνητικά εργαστήρια Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής

 

 ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

ΦΕΚ ΙΔΡΥΣΗΣ

ΜΕΛΗ ΔΕΠ

ΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
(Ανάθεση διδασκαλίας)

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ
(Πύργος Γ)

Εργαστήριο Πληροφοριακών Συστημάτων Λογιστικής (Accounting Information Systems − AIS Lab)

 

303/15.2.2016 τ. Β΄

Α. Δασίλας, Διευθυντής

Α. Σταυρόπουλος
 

 

331

Εργαστήριο Πολυμέσων, Ασφάλειας και Δικτύωσης  Multimedia, Security and Networking laboratory − MSN lab)

303/15.2.2016 τ. Β΄

Ι. Μαυρίδης, Διευθυντής

Π. Φουληράς

Κοκκινίδης Κ. (Γν. αντ. «Ανθρωποκεντρική Υπολογιστική / Human Centered Computing» 

333, 427

Εργαστήριο Πληροφοριακών Συστημάτων και Ηλεκτρονικού Επιχειρείν (Information Systems & e−Business laboratory − ISeB lab)

 

303/15.2.2016 τ. Β΄

Μ. Βλαχοπούλου, Διευθύντρια

Ε. Ταμπούρης 
Ε. Στειακάκης 
Ι. Νικολαΐδης 
Φ. Κίτσιος
Κ. Βεργίδης 
Κ. Φούσκας 
Μ. Μαντάς

Μάστορας Θ. (Γν. αντ. «Ηλεκτρονικό Επιχειρείν – Ηλεκτρονική Εκπαίδευση»)

233, 322

Εργαστήριο Τεχνολογίας Λογισμικού και Δεδομένων (Software and Data Engineering − SDE)

359/17.2.2016 τ. Β΄

Γ. Ευαγγελίδης, Διευθυντής

Μ.-Α. Σατρατζέμη
Α. Χατζηγεωργίου 
Ε. Αλεξανδροπούλου 
Θ. Κασκάλης
Χ. Γεωργιάδης 
Σ. Ξυνόγαλος
Γ. Κολωνιάρη

 Καρακασίδης Αλ. (Γν.Αντ. «Βάσεις Δεδομένων»)

327, 231

Εργαστήριο Υπολογιστικών Μεθοδολογιών και Επιχειρησιακής Έρευνας (Computational Methodologies και Operations Research − CMOR Lab)

302/15.2.2016 τ. Β΄

Ν. Σαμαράς, Διευθυντής

Ι. Ρεφανίδης
Δ. Χρήστου-Βαρσακέλης
Ά. Σιφαλέρας 
Η. Σακελλαρίου

Χαλκίδης Σπ. (Γν. αντ. «Εφαρμοσμένα Μαθηματικά –Κρυπτογραφία»

534

Εργαστήριο Τεχνολογίες Συστημάτων Υπολογιστών και Δικτύων (Computer and Network Systems Technologies − CNST)

 

302/15.2.2016 τ. Β΄

Μ. Ρουμελιώτης, Διευθυντής

Κ. Μαργαρίτης
Κ. Ψάννης
Ε. Μαμάτας
Σ. Σουραβλάς
Σ. Πετρίδου
Π. Παπαδημητρίου 

 Τρακατέλης Γ. (Γν. αντ. «Πληροφοριακά Συστήματα)»

431, 530, 533

 

 Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές, κατόπιν συνεννόησης με τους διδάσκοντες των μαθημάτων τους και με τους επιβλέποντες της διπλωματικής τους εργασίας, μπορούν να χρησιμοποιήσουν τους χώρους και τον εξοπλισμό των ερευνητικών εργαστηρίων.

 1. Υποδομές Νέφους

Σε 2 κλιματιζόμενους χώρους, τροφοδοτούμενους από τριφασικό ρεύμα και υποστηριζόμενους από αντίστοιχο σύστημα αδιάλειπτης παροχής ενέργειας (UPS) βρίσκονται τοποθετημένα σε καμπίνα rack τα ακόλουθα υποσυστήματα:

 1. Στο computer room 4ου ορόφου του Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής:
 • 6 hosts: 2x4core Intel  Xeon CPU E5504 @ 2.00GHz, 48 GB RAM, 60 GB HDD
 • 2 hosts: 6core Intel  Xeon E5-2620 v2 @ 2.1 GHz, 16 GB RAM, 500 GB HDD
 • 3 Dell PowerEdge R440 servers: 8-core Intel Xeon Silver 4110 CPU @2.1 GHz, 64 GB RAM, 300GB SAS HDD
 • iSCSI Storage: 11x450 GB disks (~5 TB)
 • 2 Cisco Catalyst 2960S switches με 24 x 1G ports
 • 3 Dell PowerEdge R440 servers,  ο καθένας με 2 x 8-core Intel Xeon Silver CPU at 2.1 GHz, 11 MB L3 cache, 128 GB DDR4 RDIMM, 1 TB SSD HD, 4 x 1 Gbps ports
 • 2 Dell PowerEdge R750 servers, o καθένας με μία 16-core Intel Xeon Silver CPU at 2.4 GHz, 24 MB L3 cache, 80 GB DDR4 RDIMM, 500 GB SSD HD, 4 x 1 Gbps ports
 • 1 Cisco RV320 VPN router
 1. Στο computer room 5ου ορόφου του Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής:
 • 1 DELL PowerEdge R630 2.1GHz E5-2620V3 Rack (1U), 64GB RAM, 1TB HD
 • 1 DELL PowerEdge R630 2.1GHz E5-2620V3 Rack (1U), 48GB RAM, 1TB HD
 • 1 DELL PowerEdge R620 με 128 GB RAM, 2x900GB HD.

Το Rack διαθέτει:

 • 2 APC RACK PDU AP7920 1U
 • 2 LEGRAND UPS DAKER 3KVA ONLINE 310052
 • SWITCH HP ARUBA 2920 24G POE GIGABIT (SDN switch)
 • SWITCH CISCO SG300-52MP-K9

 

Έχει επίσης αναπτυχθεί ανοιχτό λογισμικό για τη διαχείριση της συγκεκριμένης υποδομής:

https://github.com/swnrg/clusterslice

 

Οι τεχνολογίες νέφους αξιοποιούνται σε πολλαπλά επίπεδα, όπως:

 • στην υποβοήθηση της διδασκαλίας και της έρευνας αρκετών αντικειμένων που συγκλίνουν ήδη ή στο μέλλον με τις τεχνολογίες νέφους  (π.χ. τεχνολογίες λογισμικού, δικτύων υπολογιστών και επικοινωνιών, big data, data analytics, κοινωνικά δίκτυα, τεχνολογική καινοτομία, λειτουργικά συστήματα κ.α.).
 • στην εξοικείωση των φοιτητών με τις σχετικές τεχνολογίες.
 • στην εύκολη, γρήγορη και οικονομική  λειτουργία εικονικών μηχανών για όλα τα εργαστηριακά μαθήματα του τμήματος.

 

 1. Αμφιθέατρα - Αίθουσες διδασκαλίας

Πέραν των εργαστηρίων του Τμήματος, το Π.Μ.Σ. κάνει χρήση αμφιθεάτρων και αιθουσών διδασκαλίας του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, καθώς και της Αίθουσας Συνεδρίων, του Αμφιθεάτρου Τελετών και της Αίθουσας Τηλεκπαίδευσης.

 

 1. Βιβλιοθήκη και λοιπές υπηρεσίες

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές έχουν δικαίωμα χρήσης της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της, των ηλεκτρονικών χώρων εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου, των υπηρεσιών τηλεκπαίδευσης, καθώς επίσης και των υπολοίπων υπηρεσιών του.

Η προαναφερόμενη υποδομή καθιστά δυνατή τη διεξαγωγή των μαθημάτων του Π.Μ.Σ. στην Εφαρμοσμένη Πληροφορική με εξ αποστάσεως μέσα εκπαίδευσης, διασφαλίζοντας το υψηλό επίπεδο ποιότητας του Προγράμματος.

 

 

 

Υλικοτεχνική Υποδομή
Υλικοτεχνική Υποδομή
Υλικοτεχνική Υποδομή
Υλικοτεχνική Υποδομή
Υλικοτεχνική Υποδομή
Υλικοτεχνική Υποδομή

επιστροφή
Tessera - Κατασκευή Ιστοσελίδων, E-Shops, Mobile & Tablet Apps