Ελληνικά
English
 

Συγκρότηση εφορευτικής επιτροπής (Όργανο Διενέργειας Εκλογών, Ο.Δ.Ε.) για την εκλογική διαδικασία ανάδειξης εκπροσώπων των φοιτητών και των αναπληρωτών τους στη Συνέλευση της Μονοτμηματικής Σχολής Επιστημών Πληροφορίας 31/10/2023

Συγκρότηση εφορευτικής επιτροπής (Όργανο Διενέργειας Εκλογών, Ο.Δ.Ε.) για την εκλογική διαδικασία ανάδειξης εκπροσώπων των φοιτητών και των αναπληρωτών τους στη Συνέλευση της Μονοτμηματικής Σχολής Επιστημών Πληροφορίας του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, με θητεία από 1.1.2024 έως 31.12.2024 .

επιστροφή
Tessera - Κατασκευή Ιστοσελίδων, E-Shops, Mobile & Tablet Apps