Ελληνικά
English
 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πρακτική άσκηση στην Επιτροπή Ανταγωνισμού 22/08/2022

Κατεβάστε την Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πρακτική άσκηση στην Επιτροπή Ανταγωνισμού και το  υπόδειγμα αίτησης, βάσει της παρ. 8 του άρθρου 21 του ν.3959/2011 (Φ.Ε.Κ. 93/Α΄/20.04.2011). Η πρόσκληση απευθύνεται σε αποφοίτους προπτυχιακών και μεταπτυχιακών τμημάτων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Η πρόσκληση αφορά αποφοίτους:   

 * Oικονομικής επιστήμης (ιδίως με κατεύθυνση λογιστικής, βιομηχανικής οργάνωσης (IO) και οικονομετρίας) 
 * Πληροφορικής (data scientists – επιθυμητή εξειδίκευση στον χειρισμό και στην ανάλυση αλγορίθμων και τεχνικών μηχανικής μάθησης και γενικότερα τεχνικές τεχνητής νοημοσύνης κατά προτίμηση βασισμένες σε οικονομικές και στατιστικές αρχές, αλλά και απόφοιτοι με δημιουργικό πνεύμα για ανάπτυξη δεξιοτήτων γραφιστικής και διαχείρισης συστημάτων Content Management Systems) 
* Νομικής κατεύθυνσης (με επιθυμητή ειδίκευση στο δίκαιο του ελεύθερου ανταγωνισμού σε περίπτωση κατοχής μεταπτυχιακού τίτλου
Διοίκησης Επιχειρήσεων 
Βιβλιοθηκονομίας
 
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι η Τετάρτη 31/08/2022.

επιστροφή
Tessera - Κατασκευή Ιστοσελίδων, E-Shops, Mobile & Tablet Apps