Ελληνικά
English
 

Κατάταξη Υποψηφίων ακαδημαϊκού έτους εισαγωγής 2021-22- Οδηγίες εγγραφής και οδηγίες κατάθεσης αιτήσεων για απαλλαγή από τα τέλη φοίτησης 29/09/2021

Μπορείτε να βρείτε εδώ την κατάταξη υποψηφίων εισαγωγής  στο ΠΜΣ στην Εφαρμοσμένη Πληροφορική για το ακαδημαϊκό έτος 2021-22.
 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ 2021-22

 

1. Οι εγγραφές θα γίνουν από την Τετάρτη 29 Σεπτεμβρίου ως τη Δευτέρα 4 Οκτωβρίου 2021 αποκλειστικά με αποστολή e-mail στο mai@uom.edu.gr.

Σε περίπτωση που κάποιος επιτυχών δεν επιθυμεί να εγγραφεί στο ΠΜΣ παρακαλούμε να ενημερώσει τη Γραμματεία μας μέσω e-mail στο mai@uom.edu.gr ή να αποστείλει το  έντυπο της δήλωσης αποδοχής της ένταξής τους (έντυπο 1) επιλέγοντας το κουτάκι «Δεν αποδέχομαι την ένταξή μου στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Εφαρμοσμένη Πληροφορική του Πανεπιστημίου Μακεδονίας».

Σε περίπτωση που μετά το τέλος των εγγραφών προκύψουν κενές θέσεις η Γραμματεία του ΠΜΣ θα επικοινωνήσει με τους πρώτους επιλαχόντες προκειμένου  αυτές να καλυφθούν.

2. Οι επιτυχόντες που δε διεκδικούν απαλλαγή από τα τέλη φοίτησης οφείλουν να καταβάλουν  την πρώτη δόση των τελών φοίτησης ύψους 800€ προκειμένου να πραγματοποιηθεί η εγγραφή τους.

Τα χρήματα καταβάλλονται μόνο μέσω της Τράπεζας Πειραιώς στον παρακάτω λογαριασμό:
α) 5202-025156-307,  (IBAN GR40 0172 2020 0052 0202 5156 307)

Για την αναγνώριση της κατάθεσης του ποσού είναι απολύτως απαραίτητη η αναγραφή του Ονοματεπώνυμου του φοιτητή στην αιτιολογία κατάθεσης.

3. Για την εγγραφή τους οι επιτυχόντες θα πρέπει καταθέσουν ή να αποστείλουν ηλεκτρονικά τα παρακάτω έγγραφα:

Α) Επιτυχόντες που δε διεκδικούν απαλλαγή από τα τέλη φοίτησης:

 1. Το έντυπο της δήλωσης αποδοχής της ένταξής τους στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (έντυπο 1)
 2. Το έντυπο της αίτησης εγγραφής τους (έντυπο 2)
 3. Το έντυπο της δήλωσης αποδοχής των όρων εξόφλησης των τελών φοίτησης (έντυπο 3)
 4. Αντίγραφο της απόδειξης της κατάθεσης του ποσού της δόσης εγγραφής
 5. Αντίγραφο της ταυτότητάς τους

 

Β) Επιτυχόντες που διεκδικούν απαλλαγή από τα τέλη φοίτησης βάσει του άρθρου 35 του Ν. 4485/2017 και των διευκρινιστικών αποφάσεων του ΥΠΕΘ αριθμ. 131757/Ζ1 (ΦΕΚ 3387/Β/10.8.2018) και 79803/Ζ1 (ΦΕΚ2988/Β/8.7.2021):

 1. Το έντυπο της δήλωσης αποδοχής της ένταξής τους στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (έντυπο 1)
 2. Το έντυπο της αίτησης εγγραφής τους  (έντυπο 2)
 3. Αντίγραφο της ταυτότητάς τους
 4. Αίτηση για απαλλαγή από τα τέλη φοίτησης (επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης) (έντυπο 4)
 5. Υπεύθυνη δήλωση του φοιτητή, από την οποία προκύπτει ότι δεν έχει κάνει χρήση του δικαιώματος απαλλαγής από τα τέλη φοίτησης σε Π.Μ.Σ. με τη διάταξη του άρθρου 35 του ν. 4485/2017 και ότι δε λαμβάνει υποτροφία από άλλη πηγή (έντυπο 5)
 6. Τα υπόλοιπα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την υποβολή αίτησης για απαλλαγή από τα τέλη φοίτησης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 5, παραγρ. 2 και 3 της αριθμ. 131757/Ζ1 απόφασης του ΥΠΕΘ (ΦΕΚ 3387/Β/10.8.2018)

Τα σχετικά έντυπα είναι αναρτημένα και στον ιστότοπο του ΠΜΣ http://mai.uom.gr  στην κατηγορία «Χρήσιμα».

Όλα τα έντυπα θα πρέπει να είναι συμπληρωμένα σε όλα τους τα πεδία και υπογεγραμμένα από τους επιτυχόντες [θα πρέπει να έχουν οπωσδήποτε συμπληρωμένα το Α.Φ.Μ. και τη Δ.Ο.Υ. στην οποία ανήκουν, καθώς και τον αριθμό και τον τόπο μητρώου αρρένων (μόνο οι άρρενες)]. O αριθμός και ο τόπος μητρώου αρρένων αναγράφονται στο Απολυτήριο Λυκείου, στο Πιστοποιητικό Γέννησης και στο Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης. Ο αριθμός και ο τόπος δημοτολογίου αναγράφεται στο πίσω μέρος της Αστυνομικής Ταυτότητας και στο Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης.

Η Γραμματεία βρίσκεται στον 4ο όροφο Γ΄ κτιρίου, στο Γραφείο 422, Τηλ:2310- 891 734 & 175, e-mail: mai@uom.edu.gr.

Παρακαλούνται οι επιτυχόντες να έχουν πλήρως συμπληρωμένα τα απαραίτητα έγγραφα για την εγγραφή τους και να τα αποστείλουν ηλεκτρονικά στο mai@uom.edu.gr  με ημερομηνία αποστολής έως τις 04/10/2021.

4. Σε  περίπτωση που φοιτητής  επιθυμεί να λαμβάνει ΑΠΥ σε εταιρία και όχι στο όνομά του, θα πρέπει να επικοινωνήσει μέσω e-mail με τον ΕΛΚΕ (flazidis@uom.gr, eamanatidou@uom.gr) ή τηλεφωνικά στο 2310-891414 δηλώνοντας το ονοματεπώνυμό του και τα πλήρη στοιχεία της εταιρείας που αναλαμβάνει την πληρωμή των τελών φοίτησης του μεταπτυχιακού του (Επωνυμία, ΔΟΥ, ΑΦΜ, δραστηριότητα, έδρα κ.τ.λ.). Η ενημέρωση θα πρέπει να γίνει πριν από την πρώτη κατάθεση στην Τράπεζα και στην αιτιολογία κατάθεσης  ο φοιτητής θα πρέπει να βάζει το ονοματεπώνυμό του και την επωνυμία της εταιρείας,  ώστε να μπορεί ο ΕΛΚΕ να τον αναζητήσει.

5. Οι φοιτητές θα πρέπει να κρατούν τις αποδείξεις πληρωμής τους για το ΠΜΣ σε δικό τους αρχείο, ώστε να τις προσκομίσουν αν τους ζητηθεί σε περίπτωση που κάποια πληρωμή τους δεν εμφανίζεται στο σύστημα του ΕΛΚΕ.

6. Ως αποδεικτικό της κατάθεσης των τελών φοίτησης θα αποστέλλεται το αργότερο μέσα σε ένα μήνα μέσω e-mail στους Μεταπτυχιακούς Φοιτητές  Γραμμάτιο  Είσπραξης  από την Οικονομική Υπηρεσία του ΕΛΚΕ, η οποία θα αντλεί τα απαραίτητα στοιχεία από την Αναφορά Κίνησης Λογαριασμού (extrait) που της αποστέλλονται κατά τακτά χρονικά διαστήματα από την Τράπεζα Πειραιώς.


επιστροφή
Tessera - Κατασκευή Ιστοσελίδων, E-Shops, Mobile & Tablet Apps