Ελληνικά
English
 
Α' Εξάμηνο - Πίνακας 1.Α
[1]Κρυπτογραφία
Πετρίδου Σοφία
[2]Προηγμένη Αρχιτεκτονική Υπολογιστών
Ρουμελιώτης Μάνος
[3]Προηγμένη Τεχνολογία Λογισμικού
Χατζηγεωργίου Αλέξανδρος
[4]Προχωρημένα Θέματα Δικτύων Υπολογιστών
Φουληράς Παναγιώτης
[5]Συντρέχοντα και Κατανεμημένα Συστήματα
Κασκάλης Θεόδωρος
Μαργαρίτης Κωνσταντίνος
 
Β' Εξάμηνο - Πίνακας 1.Β
[1]Ανάπτυξη Εφαρμογών Ιστού και Κινητών Συσκευών
Κασκάλης Θεόδωρος
[2]Ασφάλεια Πληροφοριών στο Διαδίκτυο
Μαυρίδης Ιωάννης
[3]Διάχυτες Επικοινωνίες- Σύννεφα και Μεγάλα Δεδομένα
Ψάννης Κωνσταντίνος
[4]Θέματα Τεχνολογίας Βάσεων Δεδομένων
Ευαγγελίδης Γεώργιος
Κολωνιάρη Γεωργία
[5]Πρακτικά Ζητήματα στα Δίκτυα και Διαδίκτυα Υπολογιστών
Μαμάτας Ελευθέριος
[6]Προγραμματισμός Παιχνιδιών Σοβαρού Σκοπού
Ξυνόγαλος Στυλιανός
 

Οι φοιτητές επιλέγουν: είτε 4 μαθήματα από τον Πίνακα 1.Α είτε 3 μαθήματα από τον Πίνακα 1.Α και 1 μάθημα επιλογής του Α’ εξαμήνου άλλης κατεύθυνσης.

Οι φοιτητές επιλέγουν: είτε 4 μαθήματα από τον Πίνακα 1.Β είτε 3 μαθήματα από τον Πίνακα 1.Β και 1 μάθημα επιλογής του Β’ εξαμήνου άλλης κατεύθυνσης.

Α' Εξάμηνο - Πίνακας 2.Α
[1]Βελτιστοποίηση
Σαμαράς Νικόλαος
Χρήστου - Βαρσακέλης Δημήτριος
[2]Δομές Δεδομένων και Αλγόριθμοι
Σατρατζέμη Μαρία
[3]Ευρετικές Μέθοδοι
Σιφαλέρας Άγγελος
[4]Μέθοδοι Προσομοίωσης
Σουραβλάς Σταύρος
[5]Προηγμένη Τεχνητή Νοημοσύνη
Ρεφανίδης Ιωάννης
Σακελλαρίου Ηλίας
 
Β' Εξάμηνο - Πίνακας 2.Β
[1]Αλγοριθμική Θεωρία Παιγνίων
Ρεφανίδης Ιωάννης
[2]Εξόρυξη Γνώσης από Δεδομένα
Ευαγγελίδης Γεώργιος
Κολωνιάρη Γεωργία
[3]Μοντελοποίηση και Λήψη Αποφάσεων
Σαμαράς Νικόλαος
Χρήστου - Βαρσακέλης Δημήτριος
[4]Παράλληλος Υπολογισμός
Μαργαρίτης Κωνσταντίνος
[5]Προγραμματισμός Προσανατολισμένος στους Πράκτορες
Σακελλαρίου Ηλίας
[6]Στατιστική Ανάλυση Δεδομένων
Παπαναστασίου Δημήτριος
 

Οι φοιτητές επιλέγουν: είτε 4 μαθήματα από τον Πίνακα 2.Α είτε 3 μαθήματα από τον Πίνακα 2.Α και 1 μάθημα επιλογής του Α’ εξαμήνου άλλης κατεύθυνσης.

Οι φοιτητές επιλέγουν: είτε 4 μαθήματα από τον Πίνακα 2.Β είτε 3 μαθήματα από τον Πίνακα 2.Β και 1 μάθημα επιλογής του Β’ εξαμήνου άλλης κατεύθυνσης.

 

Α' Εξάμηνο - Υποχρεωτικά
[1]Αντικειμενοστρεφής Ανάπτυξη Λογισμικού
Ξυνόγαλος Στυλιανός
Χατζηγεωργίου Αλέξανδρος
[2]Βάσεις Δεδομένων
Δέρβος Δημήτρης
Ευαγγελίδης Γεώργιος
[3]Συστήματα Υπολογιστών και Δίκτυα
Παπαδημητρίου Παναγιώτης
[4]Συστήματα Χρηματοοικονομικής Λογιστικής
Βαζακίδης Αθανάσιος
Σταυρόπουλος Αντώνιος
 
Β' εξάμηνο - Πίνακας 3.Β
[1]Ευφυΐα Επιχειρησιακών Διαδικασιών
Βεργίδης Κωνσταντίνος
[2]Νομικά Θέματα Πληροφορικής & Ηλεκτρονικής Επιχειρηματικότητας
Αλεξανδροπούλου Ευγενία
[3]Προσομοίωση και Έλεγχος Ποιότητας Διαδικασιών
Νικολαΐδης Ιωάννης
[4]Συστήματα Λογιστικής Κόστους
Βαζακίδης Αθανάσιος
[5]Συστήματα Χρηματοοικονομικής Ανάλυσης και Διοίκησης
Δασίλας Απόστολος
[6]Υπολογιστικές Τεχνικές Εκτιμητικής
Δριτσάκης Νικόλαος
 
Οι φοιτητές επιλέγουν: είτε 4 μαθήματα από τον Πίνακα 3.Β είτε 3 μαθήματα από τον Πίνακα 3.Β και 1 μάθημα επιλογής του Β’ εξαμήνου άλλης κατεύθυνσης.
(+) Το μάθημα «Αντικειμενοστρεφής Ανάπτυξη Λογισμικού» μπορεί να επιλεγεί από φοιτητές άλλων κατευθύνσεων χωρίς πτυχίο Πληροφορικής ή  με πτυχίο Πληροφορικής παλαιότερο της τελευταίας πενταετίας. Σε κάθε περίπτωση απαιτείται και η σύμφωνη γνώμη της ΣΕ.

 

Α' Εξάμηνο - Πίνακας 4.Α.1 - Υποχρεωτικά
[1]Υποδομές Τεχνολογίας Πληροφορίας
Κολωνιάρη Γεωργία
Ψάννης Κωνσταντίνος
 
Α' Εξάμηνο - Πίνακας 4.Α.2
[1]Διαχείριση Πληροφοριακών Συστημάτων και Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Μάνθου - Φραγκοπούλου Βασιλική
[2]Στρατηγική Ψηφιακών Επιχειρήσεων
Κίτσιος Φώτιος
[3]Τεχνολογίες Νέφους και Ανάλυση Δεδομένων Ιστού
Γεωργιάδης Χρήστος
Παπαδημητρίου Παναγιώτης
[4]Ψηφιακή Οικονομία και Επιχείρηση
Στειακάκης Εμμανουήλ
 
Β' Εξάμηνο - Πίνακας 4.Β
[1]Ανάπτυξη Νεοσύστατων Επιχειρήσεων
Φούσκας Κωνσταντίνος
[2]Διαχείριση Καινοτομίας στις Ψηφιακές Επιχειρήσεις
Κίτσιος Φώτιος
Στειακάκης Εμμανουήλ
[3]Καινοτόμα συστήματα Η-Επιχειρείν
Ταμπούρης Ευθύμιος
[4]Κινητό Επιχειρείν και Τεχνολογίες Ηλεκτρονικού Εμπορίου
Γεωργιάδης Χρήστος
[5]Ψηφιακό Μάρκετινγκ και Κοινωνική Δικτύωση
Βλαχοπούλου Μάρω
 

Οι φοιτητές παρακολουθούν υποχρεωτικά το 1 μάθημα του πίνακα 4.Α.1 και επιλέγουν: είτε 3 μαθήματα από τον Πίνακα 4.Α.2 είτε 2 μαθήματα από τον Πίνακα 4.Α.2 και 1 μάθημα επιλογής του Α’ εξαμήνου άλλης κατεύθυνσης.

Οι φοιτητές επιλέγουν: είτε 4 μαθήματα από τον Πίνακα 4.Β είτε 3 μαθήματα από τον Πίνακα 4.Β και 1 μάθημα επιλογής του Β’ εξαμήνου άλλης κατεύθυνσης.

επιστροφή
Tessera - Κατασκευή Ιστοσελίδων, E-Shops, Mobile & Tablet Apps