Ελληνικά
English
 
Α' Εξάμηνο - Πίνακας 1.Α
[1]Βελτιστοποίηση
Σαμαράς Νικόλαος
Χρήστου - Βαρσακέλης Δημήτριος
[2]Δομές Δεδομένων και Αλγόριθμοι
Σατρατζέμη Μαρία
[3]Ευρετικές Μέθοδοι
Σιφαλέρας Άγγελος
[4]Κρυπτογραφία
Πετρίδου Σοφία
[5]Μέθοδοι Προσομοίωσης
Σουραβλάς Σταύρος
[6]Παράλληλος και Κατανεμημένος Υπολογισμός
Μαργαρίτης Κωνσταντίνος
[7]Προηγμένη Αρχιτεκτονική Υπολογιστών
Ρουμελιώτης Μάνος
[8]Προηγμένη Τεχνητή Νοημοσύνη
Ρεφανίδης Ιωάννης
Σακελλαρίου Ηλίας
[9]Προηγμένη Τεχνολογία Λογισμικού
Χατζηγεωργίου Αλέξανδρος
[10]Προχωρημένα Θέματα Δικτύων Υπολογιστών
Φουληράς Παναγιώτης
 
Β' Εξάμηνο - Πίνακας 1.Β
[1]Ανάπτυξη Εφαρμογών Ιστού και Κινητών Συσκευών
Κασκάλης Θεόδωρος
[2]Ασφάλεια Πληροφοριών στο Διαδίκτυο
Μαυρίδης Ιωάννης
[3]Αυτόνομοι Πράκτορες και Πολύ-πρακτορικά Συστήματα
Ρεφανίδης Ιωάννης
Σακελλαρίου Ηλίας
[4]Διάχυτες Επικοινωνίες- Σύννεφα και Μεγάλα Δεδομένα
Ψάννης Κωνσταντίνος
[5]Εξόρυξη Γνώσης από Δεδομένα
Ευαγγελίδης Γεώργιος
Κολωνιάρη Γεωργία
[6]Θέματα Τεχνολογίας Βάσεων Δεδομένων
Ευαγγελίδης Γεώργιος
Κολωνιάρη Γεωργία
[7]Μοντελοποίηση και Λήψη Αποφάσεων
Σαμαράς Νικόλαος
Χρήστου - Βαρσακέλης Δημήτριος
[8]Πρακτικά Ζητήματα στα Δίκτυα και Διαδίκτυα Υπολογιστών
Μαμάτας Ελευθέριος
[9]Προγραμματισμός Παιχνιδιών Σοβαρού Σκοπού
Ξυνόγαλος Στυλιανός
[10]Στατιστική Ανάλυση Δεδομένων
Παπαναστασίου Δημήτριος
 

Οι φοιτητές επιλέγουν 4 μαθήματα της ειδίκευσης από τον Πίνακα 1.Α και 4 μαθήματα της ειδίκευσης από τον Πίνακα 1.Β.

Α' Εξάμηνο - Πίνακας 2.Α
[1]Αντικειμενοστρεφής Ανάπτυξη Λογισμικού
Ξυνόγαλος Στυλιανός
Χατζηγεωργίου Αλέξανδρος
[2]Βάσεις Δεδομένων
Δέρβος Δημήτριος
Κολωνιάρη Γεωργία
[3]Διαχείριση Πληροφοριακών Συστημάτων και Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Μάνθου - Φραγκοπούλου Βασιλική
[4]Δίκτυα Υπολογιστών και Επικοινωνιών
Παπαδημητρίου Παναγιώτης
Ψάννης Κωνσταντίνος
[5]Ευφυΐα Επιχειρησιακών Διαδικασιών
Βεργίδης Κωνσταντίνος
[6]Στρατηγική Ψηφιακών Επιχειρήσεων
Κίτσιος Φώτιος
[7]Συστήματα Χρηματοοικονομικής Λογιστικής
Βαζακίδης Αθανάσιος
Σταυρόπουλος Αντώνιος
[8]Τεχνολογίες Νέφους και Ανάλυση Δεδομένων Ιστού
Γεωργιάδης Χρήστος
Παπαδημητρίου Παναγιώτης
[9]Ψηφιακή Οικονομία και Επιχείρηση
Στειακάκης Εμμανουήλ
 
Β' Εξάμηνο - Πίνακας 2.Β
[1]Ανάπτυξη Νεοσύστατων Επιχειρήσεων
Φούσκας Κωνσταντίνος
[2]Διαχείριση Καινοτομίας στις Ψηφιακές Επιχειρήσεις
Κίτσιος Φώτιος
Στειακάκης Εμμανουήλ
[3]Καινοτόμα Συστήματα η-Επιχειρείν
Ταμπούρης Ευθύμιος
[4]Κινητό Επιχειρείν και Τεχνολογίες Ηλεκτρονικού Εμπορίου
Γεωργιάδης Χρήστος
[5]Νομικά Θέματα Πληροφορικής και Ηλεκτρονικής Επιχειρηματικότητας
Αλεξανδροπούλου Ευγενία
[6]Προσομοίωση και Έλεγχος Ποιότητας Διαδικασιών
Νικολαΐδης Ιωάννης
[7]Συστήματα Λογιστικής Κόστους
Βαζακίδης Αθανάσιος
[8]Συστήματα Χρηματοοικονομικής Ανάλυσης και Διοίκησης
Δασίλας Απόστολος
[9]Υπολογιστικές Τεχνικές Εκτιμητικής
Δριτσάκης Νικόλαος
[10]Ψηφιακό Μάρκετινγκ και Κοινωνική Δικτύωση
Βλαχοπούλου Μάρω
 

Οι φοιτητές επιλέγουν 4 μαθήματα της ειδίκευσης από τον Πίνακα 2.Α και 4 μαθήματα της ειδίκευσης από τον Πίνακα 2.Β.

 

επιστροφή
Tessera - Κατασκευή Ιστοσελίδων, E-Shops, Mobile & Tablet Apps