Ελληνικά
English
 
Α' Εξάμηνο - Πίνακας 1.Α
[1]Ανάπτυξη Εφαρμογών Ιστού και Κινητών Συσκευών
Κασκάλης Θεόδωρος
[2]Δομές Δεδομένων και Αλγόριθμοι
Σατρατζέμη Μαρία
[3]Ευρετικές Μέθοδοι
Σιφαλέρας Άγγελος
[4]Κρυπτογραφία
Πετρίδου Σοφία
[5]Προηγμένη Αρχιτεκτονική Υπολογιστών
Ρουμελιώτης Μάνος
[6]Προηγμένη Τεχνολογία Λογισμικού
Αμπατζόγλου Απόστολος
Χατζηγεωργίου Αλέξανδρος
[7]Προχωρημένα Θέματα Δικτύων Υπολογιστών
Φουληράς Παναγιώτης
 
Β' Εξάμηνο - Πίνακας 1.Β
[1]Ασφάλεια Πληροφοριών στο Διαδίκτυο
Μαυρίδης Ιωάννης
[2]Διάχυτες Επικοινωνίες- Σύννεφα και Μεγάλα Δεδομένα
Ψάννης Κωνσταντίνος
[3]Θέματα Τεχνολογίας Βάσεων Δεδομένων
Ευαγγελίδης Γεώργιος
Κολωνιάρη Γεωργία
[4]Μέθοδοι Προσομοίωσης
Σουραβλάς Σταύρος
[5]Παράλληλος και Κατανεμημένος Υπολογισμός
Μαργαρίτης Κωνσταντίνος
[6]Προγραμματισμός Παιχνιδιών Σοβαρού Σκοπού
Ξυνόγαλος Στυλιανός
[7]Προηγμένη Τεχνητή Νοημοσύνη
Ρεφανίδης Ιωάννης
 

Οι φοιτητές επιλέγουν 4 μαθήματα της ειδίκευσης από τον Πίνακα 1.Α και 4 μαθήματα της ειδίκευσης από τον Πίνακα 1.Β.

Α' Εξάμηνο - Πίνακας 2.Α
[1]Ανάπτυξη Νεοσύστατων Επιχειρήσεων
Φούσκας Κωνσταντίνος
[2]Αντικειμενοστρεφής Ανάπτυξη Λογισμικού
Ξυνόγαλος Στυλιανός
Χατζηγεωργίου Αλέξανδρος
[3]Ευφυΐα Επιχειρησιακών Διαδικασιών
Βεργίδης Κωνσταντίνος
[4]Κινητό Επιχειρείν και Τεχνολογίες Ηλεκτρονικού Εμπορίου
Γεωργιάδης Χρήστος
[5]Στρατηγική Ψηφιακών Επιχειρήσεων
Κίτσιος Φώτιος
[6]Τεχνολογίες Νέφους και Ανάλυση Δεδομένων Ιστού
Κολωνιάρη Γεωργία
[7]Ψηφιακή Οικονομία και Επιχείρηση
Στειακάκης Εμμανουήλ
 
Β' Εξάμηνο - Πίνακας 2.Β
[1]Καινοτόμα Συστήματα η-Επιχειρείν
Ταμπούρης Ευθύμιος
[2]Νομικά Θέματα Πληροφορικής και Ηλεκτρονικής Επιχειρηματικότητας
Αλεξανδροπούλου Ευγενία
[3]Προσομοίωση και Έλεγχος Ποιότητας Διαδικασιών
Νικολαΐδης Ιωάννης
[4]Συστήματα Λογιστικής Κόστους
Σταυρόπουλος Αντώνιος
[5]Συστήματα Χρηματοοικονομικής Ανάλυσης και Διοίκησης
Δασίλας Απόστολος
[6]Ψηφιακό Μάρκετινγκ και Κοινωνική Δικτύωση
Βλαχοπούλου Μάρω
 

Οι φοιτητές επιλέγουν 4 μαθήματα της ειδίκευσης από τον Πίνακα 2.Α και 4 μαθήματα της ειδίκευσης από τον Πίνακα 2.Β.

 

επιστροφή
Tessera - Κατασκευή Ιστοσελίδων, E-Shops, Mobile & Tablet Apps