Ελληνικά
English
 

Θεσμικό Πλαίσιο Λειτουργίας ΠΜΣ

Η λειτουργία του ΠΜΣ του τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής ρυθμίζεται από :

Α: Τρέχον Θεσμικό Πλαίσιο

  1. Το Θεσμικό πλαίσιο μεταπτυχιακών σπουδών Ν. 4957/2022 (ΦΕΚ Α΄141/21.7.2022)
  2. Τον Κανονισμό Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών Σπουδών Πανεπιστημίου Μακεδονίας.
  3. Το ΦΕΚ τροποποίησης-επικαιροποίησης της απόφασης της τελευταίας τροποποίησης της απόφασης επανίδρυσης του ΠΜΣ στην Εφαρμοσμένη Πληροφορική του τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής (ΦΕΚ τ.Β΄ 7349/27-12-2023)
  4. Τον Κανονισμό λειτουργίας  του ΠΜΣ:

            Κανονισμός λειτουργίας του ΠΜΣ για το ακαδημαϊκό έτος 2023-24 (ΦΕΚ τ.Β΄ 7069/15-12-2023)

 

Β: Θεσμικά Πλαίσια παλαιότερων κύκλων σπουδών

  1. Το ΦΕΚ τροποποίησης και αντικατάστασης της απόφασης επανίδρυσης του ΠΜΣ στην Εφαρμοσμένη Πληροφορική του τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής (ΦΕΚ τ.Β΄2432/18-5-2022)
  2. Το ΦΕΚ επανίδρυσης του ΠΜΣ στην Εφαρμοσμένη Πληροφορική του τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής (ΦΕΚ τ. B' 2745/ 10-7-2018)
  3. Το ΦΕΚ τροποποίησης του ΠΜΣ στην Εφαρμοσμένη Πληροφορική "(Msc in Applied Informatics)" (ΦΕΚ τ. B' 1408/3-6-2014)
  4. Το Θεσμικό πλαίσιο μεταπτυχιακών σπουδών (ν. 3685/τ.Α' 148/16-7-2008)
  5. Το ΦΕΚ ίδρυσης του ΠΜΣ του τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής (ΦΕΚ τ.Β' 855/30-6-2003).
  6. Κανονισμοί λειτουργίας του ΠΜΣ:

Κανονισμός λειτουργίας του ΠΜΣ για το ακαδημαϊκό έτος 2023-24 (ΦΕΚ τ.Β΄ 7069/15-12-2023)

Κανονισμός λειτουργίας του ΠΜΣ από το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 (ΦΕΚ τ.Β' 2485/20-5-2022)

Κανονισμός λειτουργίας του ΠΜΣ από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 έως το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 (ΦΕΚ τ. B' 2949/20-7-2018)

Κανονισμός λειτουργίας του ΠΜΣ για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018

Κανονισμός λειτουργίας του ΠΜΣ για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017

Κανονισμός λειτουργίας του ΠΜΣ για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016

Κανονισμός λειτουργίας του ΠΜΣ για το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015

Κανονισμός λειτουργίας του ΠΜΣ για το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014

Κανονισμός λειτουργίας του ΠΜΣ για το ακαδημαϊκό έτος 2012-2013

Κανονισμός λειτουργίας του ΠΜΣ για το ακαδημαϊκό έτος 2011-2012


επιστροφή
Tessera - Κατασκευή Ιστοσελίδων, E-Shops, Mobile & Tablet Apps