Ελληνικά
English
 
Διαδρομή: Αρχική Σελίδα » Αρχική »

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

Καλώς ήρθατε στον ιστότοπο του
Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών
τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής

Το Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής οργανώνει και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2003-2004 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Ειδίκευσης (ΠΜΣ) με χρηματοδότηση από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ. Ειδικεύσεις του ΠΜΣ πραγματοποιούνταν μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2013-14 και στις εγκαταστάσεις του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας με σύμπραξη των Τμημάτων Διοίκησης Επιχειρήσεων και Ηλεκτρολογίας του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας.

Το Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής της Σχολής Επιστημών Πληροφορίας του Πανεπιστημίου Μακεδονίας από το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015 λειτούργει αναμορφωμένο το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο «Εφαρμοσμένη Πληροφορική» (“MSc in Applied Informatics”).

Από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019, το πρόγραμμα έχει επανιδρυθεί ακολουθώντας την τρέχουσα νομοθεσία.

Το ΠΜΣ απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) με τίτλο «Εφαρμοσμένη Πληροφορική (“MSc in Applied Informatics”)» στις ακόλουθες ειδικεύσεις:

  1. Επιστήμη και Τεχνολογία Η/Υ (Computer Science and Technology)
  2. Επιχειρηματική Πληροφορική (Business Computing)

Για αναλυτική περιγραφή του αναμορφωμένου Προγράμματος Σπουδών κατεβάστε τον Οδηγό Σπουδών

Αντικείμενο

Το ΠΜΣ του Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής έχει ως αντικείμενο την παροχή εκπαίδευσης μεταπτυχιακού επιπέδου στην Πληροφορική, έτσι ώστε οι πτυχιούχοι του ΠΜΣ να αποκτήσουν ισχυρό επιστημονικό υπόβαθρο, εμπειρία και τεχνογνωσία για την υιοθέτηση βέλτιστων λύσεων και εφαρμογών σε οικονομικά, διοικητικά και εκπαιδευτικά θέματα.

Προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης των αποφοίτων

Οι απόφοιτοι του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Εφαρμοσμένης Πληροφορικής έχουν πολύ καλές προοπτικές απασχόλησης στις εξής επαγγελματικές δραστηριότητες:

  • Τη Διαχείριση, Ανάλυση, Σχεδίαση, Υλοποίηση και Συντήρηση Πληροφοριακών Συστημάτων.
  • Τη Διδασκαλία σε Πανεπιστημιακά και Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, τη Μέση Εκπαίδευση και την Τεχνική και Επαγγελματική Κατάρτιση, δημόσια και ιδιωτική, σε Θεωρητικό, Τεχνολογικό και Εφαρμοσμένο επίπεδο.
  • Την Έρευνα σε δημόσιους και ιδιωτικούς Ερευνητικούς Φορείς.
  • Την παροχή υπηρεσιών αλλά και τη Διοίκηση σε μονάδες Πληροφορικής, Δικτύων, Μηχανοργάνωσης και Τεχνικών Υπηρεσιών Υπουργείων, Δημοσίων Οργανισμών, υπηρεσιών και επιχειρήσεων.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις Ακαδημαϊκές / Επαγγελματικές Δεξιότητες και Προοπτικές Απασχόλησης μπορείτε να συμβουλευτείτε το σύνδεσμο "Προοπτικές Απασχόλησης"

Ακαδημαϊκό Προσωπικό

Το ακαδημαΙκό προσωπικό του ΠΜΣ του τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής αποτελείται από μέλη ΔΕΠ του τμήματος. Επίσης καλούνται εξωτερικοί ομιλητές από Πανεπιστήμια και Επιχειρήσεις, για διαλέξεις σε εξειδικευμένα θέματα.

Υποδομές

Το τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής αλλά και το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας εν γένει διαθέτει την κατάλληλη κτιριακή υποδομή, την κατάλληλη υποδομή βιβλιοθήκης και τον απαραίτητο εξοπλισμό τόσο σε οπτικοακουστικά μέσα όσο και σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές για την απρόσκοπτη διεξαγωγή του προγράμματος.

Το τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής διαθέτει 4 διδακτικά εργαστήρια H/Y. Τα εργαστήρια χρησιμοποιούνται για τις διδακτικές ανάγκες τόσο του προπτυχιακού όσο και του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών (κατά τις απογευματινές ώρες). Η χρήση των εργαστηρίων είναι ελεύθερη για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές και υποψήφιους διδάκτορες του τμήματος κατά τις ώρες που δεν γίνονται διαλέξεις μαθημάτων.

Επιπλέον, το τμήμα Εφαρμοσμενης Πληροφορικής διαθέτει 6 θεσμοθετημένα ερευνητικά εργαστήρια H/Y προς εξυπηρέτηση των ευρύτερων ερευνητικών και εκπαιδευτικών αναγκών του Π.Μ.Σ. και του Τμήματος σε όλα τα επιστημονικά πεδία που καλύπτουν αυτά.

Πέραν των εργαστηρίων του Τμήματος, το Π.Μ.Σ. κάνει χρήση αμφιθεάτρων και αιθουσών διδασκαλίας του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, καθώς και της Αίθουσας Συνεδρίων, του Αμφιθεάτρου Τελετών και της Αίθουσας Τηλεκπαίδευσης. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές έχουν δικαίωμα χρήσης της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της, των ηλεκτρονικών χώρων εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου, καθώς επίσης και των υπολοίπων υπηρεσιών του.

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

επιστροφή
Tessera - Κατασκευή Ιστοσελίδων, E-Shops, Mobile & Tablet Apps