Ελληνικά
English
 

Λογισμικό

 

1. Δωρεάν διανομή λογισμικού της Microsoft στους φοιτητές του ΠΜΣ

 

2. Λογισμικό που χρησιμοποιείται στα πλαίσια των μαθημάτων της αντίστοιχης κατεύθυνσης:

 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 1: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

Εξάμηνο Α’

1. Κρυπτογραφία

2. Προηγμένη Αρχιτεκτονική Υπολογιστών

3. Προηγμένη Τεχνολογία Λογισμικού

4. Προχωρημένα Θέματα Δικτύων Υπολογιστών

5. Συντρέχοντα & Κατανεμημένα Συστήματα

 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 2:  ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Εξάμηνο Α’

1. Βελτιστοποίηση

2. Δομές Δεδομένων και Αλγόριθμοι 

 3. Εισαγωγή στην  Αναγνώριση Προτύπων

  • MATLAB

4.  Ευρετικές Μέθοδοι

5. Μέθοδοι Προσομοίωσης

6.Προηγμένη Τεχνητή Νοημοσύνη

 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 3:  ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

Εξάμηνο Α’

1. Αντικειμενοστραφής Ανάπτυξη Λογισμικού

2. Βάσεις Δεδομένων

3. Συστήματα Υπολογιστών και Δίκτυα

4. Συστήματα Χρηματοοικονομικής Λογιστικής

  • Academia
  • Κεφάλαιο

 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 4:  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

Εξάμηνο Α’

1. Υποδομές Τεχνολογίας Πληροφορίας

2. Διαχείριση Πληροφοριακών Συστημάτων και Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών

  • Microsoft Office 2007

3. Στρατηγική Ψηφιακών Επιχειρήσεων

4. Ψηφιακή Οικονομία και Επιχείρηση

  • Microsoft Office 2007

5.Τεχνολογίες Νέφους και Ανάλυση Δεδομένων Ιστού

 


επιστροφή
Tessera - Κατασκευή Ιστοσελίδων, E-Shops, Mobile & Tablet Apps