Ελληνικά
English
 

Αξιολόγηση Μαθημάτων και Διδασκόντων

Μετά την ολοκλήρωση ενός μαθήματος, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές αξιολογούν αυτό με βάση ερωτηματολόγιο που συμπληρώνουν. Το σχετικό ερωτηματολόγιο καλύπτει το μάθημα ως προς το περιεχόμενο, τον τρόπο διδασκαλίας, το βαθμό συσχέτισής του με την πράξη και τις αρχές και τη φιλοσοφία του ΠΜΣ.

Η αξιολόγηση του διδάσκοντα από τους μεταπτυχιακούς φοιτητές γίνεται με κριτήρια τις γνώσεις και την ικανότητα μετάδοσής τους στους φοιτητές, την προετοιμασία του, τη χρησιμοποίηση της πλέον σύγχρονης διεθνώς καθιερωμένης - για υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακές σπουδές - βιβλιογραφίας, την προθυμία του να απαντά σε ερωτήσεις, την έγκαιρη βαθμολόγηση και επιστροφή εργασιών και γραπτών εξετάσεων, και την τήρηση των ωρών διδασκαλίας του μαθήματος και των ωρών γραφείου κλπ . 

Η αξιολόγηση των διδασκόντων από τους μεταπτυχιακούς φοιτητές γίνεται με ευθύνη της Γραμματείας του ΠΜΣ τις δύο τελευταίες εβδομάδες διαλέξεων για τον κάθε διδάσκοντα.
Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης αποστέλλονται από τη Γραμματεία του ΠΜΣ στη ΜΟΔΙΠ, που με τη σειρά της ενημερώνει την ΟΜΕΑ και τον διευθυντή του ΠΜΣ. Ο διευθυντής του ΠΜΣ τα γνωστοποιεί στη Συντονιστική Επιτροπή. Επιπλέον, αποστέλλεται στο διδάσκοντα ο πίνακας της αξιολόγησης με τις τυχόν παρατηρήσεις και το συγκριτικό πίνακα. Στη διαδικασία των παραπάνω γνωστοποιήσεων διαφυλάσσονται τα προσωπικά δεδομένα των εμπλεκομένων.

Το ΠΜΣ ακολουθεί τις διαδικασίες αξιολόγησης όπως αυτές καθορίστηκαν από την Αρχή Διασφάλισης Ποιότητας (Α.Δ.Ι.Π.).

Οι διδάσκοντες συμπληρώνουν με την ολοκλήρωση του εξαμήνου το ατομικό απογραφικό δελτίο και το απογραφικό δελτίο εξαμηνιαίου μαθήματος. Η αξιολόγηση των διδασκότων από τους φοιτητές γίνεται ηλεκτρονικά με τη βοήθεια του πληροφοριακού σύστημα αξιολόγησης της ΜΟΔΙΠ του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

Η συμπλήρωση των ερωτηματολογίων από τους φοιτητές γίνεται μεταξύ 8ης και 12ης εβδομάδας διδασκαλίας.

Η ανάλυση των εντύπων αξιολόγησης με τις παρατηρήσεις των μεταπτυχιακών φοιτητών και οι συγκριτικοί πίνακες ετοιμάζονται από το ΚΥΔ του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, αποστέλλονται στους διδάσκοντες, παραδίδονται στην ΟΜΕΑ του τμήματος και διαβιβάζονται στην Συντονιστική Επιτροπή του ΠΜΣ. Τα συμπληρωμένα ερωτηματολόγια παραδίδονται στους διδάσκοντες μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος και της εξέτασης του.


επιστροφή
Tessera - Κατασκευή Ιστοσελίδων, E-Shops, Mobile & Tablet Apps