Ελληνικά
English
 

Θεσμικό Πλαίσιο Λειτουργίας ΠΜΣ

Η λειτουργία του ΠΜΣ του τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής ρυθμίζεται από :

  1. Το Θεσμικό πλαίσιο μεταπτυχιακών σπουδών (ν. 3685/τ.Α' 148/16-7-2008)
  2. Το ΦΕΚ ίδρυσης του ΠΜΣ του τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής (ΦΕΚ τ.Β' 855/30-6-2003).
  3. Το ΦΕΚ τροποποίησης του ΠΜΣ, ΠΜΣ στην :Εφαρμοσμένη Πληροφορική (Msc in Applied Informatics)" (ΦΕΚ τ. B' 1408/3-6-2014)
  4. Τον κανονισμό Λειτουργίας λειτουργίας του ΠΜΣ

Κανονισμός λειτουργίας του ΠΜΣ για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018

Κανονισμός λειτουργίας του ΠΜΣ για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017

Κανονισμός λειτουργίας του ΠΜΣ για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016

Κανονισμός λειτουργίας του ΠΜΣ για το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015

Κανονισμός λειτουργίας του ΠΜΣ για το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014

Κανονισμός λειτουργίας του ΠΜΣ για το ακαδημαϊκό έτος 2012-2013

Κανονισμός λειτουργίας του ΠΜΣ για το ακαδημαϊκό έτος 2011-2012


επιστροφή
Tessera - Κατασκευή Ιστοσελίδων, E-Shops, Mobile & Tablet Apps