Ελληνικά
English
 

Προχωρημένα Θέματα Δικτύων Υπολογιστών

Διδάσκων/ντες:  Φουληράς Παναγιώτης  |  

 

Στόχοι:

Μελέτη προχωρημένων θεμάτων Δικτύων Η/Υ, ώστε οι απόφοιτοι να είναι σε θέση να τα κατανοήσουν καλύτερα, να τα προσομοιώσουν, να τα αξιολογήσουν, να σχεδιάσουν νέες ή να τροποποιήσουν τις υπάρχουσες υπηρεσίες υποδομής και να προετοιμασθούν για εκπόνηση έρευνας σε αυτόν τον χώρο

Δεξιότητες:

Προσομοίωση Δικτύων Η/Υ και Πρωτοκόλλων, προγραμματισμός δικτυακών υπηρεσιών υποδομής

Προαπαιτήσεις:

Βασική γνώση Δικτύων Η/Υ, προγραμματισμός κατά προτίμηση σε C++

Περιεχόμενος Μαθήματος:

Ασύρματα Δίκτυα, Πρωτόκολλα Δρομολογήσεως, VLAN, Απώλεια πακέτων-συμφόρηση-κατάλληλοι μηχανισμοί, Ομότιμα Δίκτυα (P2P), Πρωτόκολλα και κυκλοφορία Πραγματικού Χρόνου, QoS, Παρακολούθηση (monitoring), Ανάλυση Αποδοτικότητας, Σχεδιασμός, Προσομοίωση

Προτεινόμενη βιβλιογραφία:

James F. Kurose, Keith W. Ross, “Computer Networking-A Top-down Approach,” Pearson Addison-Wesley.

Deploying IP and MPLS QoS for Multiservice Networks: Theory & Practice (The Morgan Kaufmann Series in Networking) by John William Evans and Clarence Filsfils

John T. Moy, “OSPF-Anatomy of an Internet Routing Protocol”, Addison Wesley.

Μέθοδοι αξιολόγησης:

60% τελική γραπτή εξέταση, 40% εργαστηριακές/προγραμματιστικές εργασίες

Ιστοσελίδα μαθήματος:

http://compus.uom.gr/MINF170/


επιστροφή
Tessera - Κατασκευή Ιστοσελίδων, E-Shops, Mobile & Tablet Apps