Ελληνικά
English
 

Ασφάλεια Πληροφοριών στο Διαδίκτυο

Διδάσκων/ντες:  Μαυρίδης Ιωάννης  |  

 

Στόχοι:

Κατανόηση των ζητημάτων και τεχνικών προστασίας πληροφοριών στο διαδίκτυο.

Εφαρμογή μηχανισμών ασφάλειας και σεναρίων επιθέσεων.

Μελέτη παραδειγμάτων κακής χρήσης του διαδικτύου και υλοποίηση μεθόδων άμυνας.

Αξιοποίηση μεθοδολογιών και τεχνικών απόκρισης σε περιστατικά αν-ασφάλειας.

Μελέτη ζητημάτων και διερεύνηση ερευνητικών κατευθύνσεων για την κυβερνο-ασφάλεια.

Δεξιότητες:

Linux, Windows
 

Προαπαιτήσεις:

Βασικές γνώσεις και χειρισμός λειτουργικών συστημάτων Linux & Windows, εξοικείωση με δίκτυα υπολογιστών, καθώς και με ζητήματα ασφάλειας πληροφοριών.
 

Περιεχόμενο μαθήματος:

Εισαγωγικές έννοιες – Απειλές και επιθέσεις στο διαδίκτυο (Introduction – Internet threats and attacks)

Eφαρμοσμένη κρυπτολογία και μηχανισμοί ασφάλειας (Applied cryptology and security mechanisms)

Συστήματα και πρωτόκολλα ασφάλειας δικτύων – Σενάρια επιθέσεων (Network security systems & protocols – Attack scenarios)

Ασφάλεια διαδικτυακών εφαρμογών – Σενάρια επιθέσεων (Web application security – Attack scenarios)

Επεκτάσεις ελέγχου πρόσβασης – Σενάρια επιθέσεων (Access control enhancements – Attack scenarios)

Προστασία από το κυβερνοέγκλημα (Cyber-crime protection)

Mεθοδολογίες και τεχνικές απόκρισης σε περιστατικά αν-ασφάλειας (digital forensics, etc)

Σύγχρονα θέματα προστασίας κρίσιμων υποδομών και κυβερνο-ασφάλειας (early warning systems, etc).

Προτεινόμενη βιβλιογραφία:

Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων και Δικτύων
των Γ.Πάγκαλου και Ι.Μαυρίδη
Εκδόσεις Ανικούλα, 2002
ISBN: 960-516-018-8

Cryptography and Network Security
W. Stallings,
Prentice Hall (5e),
ISBN-13: 978-0136097044

Applied information security: a hands-on approach, Basin D., Schaller P., Schläpfer M., Springer, 2011
 

Μέθοδοι αξιολόγησης:

50% Τελική γραπτή εξέταση  και 50% Γραπτή εργασία προφορικά εξεταζόμενη
 

Ιστοσελίδα μαθήματος:

http://compus.uom.gr/MINF179/


επιστροφή
Tessera - Κατασκευή Ιστοσελίδων, E-Shops, Mobile & Tablet Apps