Ελληνικά
English
 

Υποβολή Παραπόνων

Οδηγίες εφαρμογής του άρθρου 71, παρ. 1, εδάφιο θ του Εσωτερικού Κανονισμού του Πανεπιστημίου Μακεδονίας σχετικά με τον μηχανισμό διαχείρισης παραπόνων και ενστάσεων των φοιτητ(ρι)ών.

 

Διαχείριση Παραπόνων/ Ενστάσεων Φοιτητών/Φοιτητριών

 

Φόρμα Υποβολής Παραπόνων


επιστροφή
Tessera - Κατασκευή Ιστοσελίδων, E-Shops, Mobile & Tablet Apps