Ελληνικά
English
 

Θεσμικό Πλαίσιο Διδακτορικών Σπουδών Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής

Η λειτουργία των Διδακτορικών Σπουδών του τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής ρυθμίζεται από :

Α) Νόμοι

 

Β) Κανονισμοί

Με βάση την ημερομηνία πραγματοποίησης της Συνέλευσης του Τμήματος, στην οποία ορίστηκε η Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή, αντιστοιχεί ένας από τους παρακάτω Κανονισμούς:


επιστροφή
Tessera - Κατασκευή Ιστοσελίδων, E-Shops, Mobile & Tablet Apps