Ελληνικά
English
 

Διάχυτες Επικοινωνίες- Σύννεφα και Μεγάλα Δεδομένα

Διδάσκων/ντες:  Ψάννης Κωνσταντίνος   |  

 

Στόχοι:

Να αποκτήσουν οι φοιτητές ολοκληρωμένη αντίληψη των επικοινωνιακών συστημάτων  και της  τεχνολογίας πληροφοριών για την σχεδίαση και  υλοποίηση προηγμένων εφαρμογών  και υπηρεσιών (ICT in Societal Challenges/Industrial Development/Product).

Δεξιότητες:

Ανάπτυξη εφαρμογών- Σύγκλιση τεχνολογίας πληροφοριών (Information Technology) και επικοινωνιακών συστημάτων (Communications Systems). 

Προαπαιτήσεις:

Γνώσεις Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων – Δικτύων Επικοινωνιών και Δεδομένων.

Περιεχόμενο μαθήματος:

ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ
BIG Data Processing –Networking–Broadcasting and Communications
 
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ
Internet of Things: Connects ALL Things- Things that THINK!
 
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΝΕΦΟΥΣ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Cloud-Based Communications Systems: Convergence of (mobile) Cloud Computing and Telecommunications Networks  (wired/wireless).

4G LTE & DVB-T/M/S & WiMAX) Διαλειτουργικότητα Διαφορετικών - Ανομοιογενών δικτύων (Hybrid LTE -DVB channels, PHY-layer and Application-layer optimization).  Network as a Service (Wired : GEANT-EU/GRNET-GR/SINET-JP/Internet2-USA high speed connectivity /Wireless: Network as a Service 4G LTE & DVB-T/M/S & WiMAX

Cloud-based unified communications systems, NIST’s definition of Cloud Computing, Enterprise Cloud (JAPAN-EU-USA), Co-location Interconnectivity, X-as-Service

Networking and Cloud: An Era of Change, Role of the Platform in Cloud Service Delivery , Building the Cloud-Ready Network, Transforming Telecoms Services with a Secure, Agile Private Cloud Environment, Cloud: Powered by the Network

Επικοινωνίες νέων μέσων/πολυμορφικών δεδομένων (3D/ HD/UHD Video- Audio - Haptic data), υπηρεσίες (real time -multipoint communications) και εφαρμογές (Avatars/Tele-robotics). Τεχνικές κωδικοποίησης /συγχρονισμού/ εκπομπής/ ροής πολυμορφικών δεδομένων.

Συστήματα και Δίκτυα  Νεφο-Επικοινωνιών. Digital Media over Cloud (synnefo.it.uom.gr Okeanos.GRnet Google Cloud, DropBox Amazon Simple Storage Service Box Microsoft Apple icloud), Multipoint /Avatars/Tele-Robotics /Olfactory/Haptic Senses. Πειράματα Διεθνών συνδέσεων. Experiments on International Connections (E-ICONS)- Green Data streams over TEIN3 (Pan-Asian), Science Information Network (SINET, Japan), GRNET (Greece)- Okeanos  Cloud, and GEANT (European Union) dedicated high capacity connectivity. Next Generation Mobile Networks (5G): Building a virtual zero latency gigabit experience, Three key development areas in 5G,  Bridging the spectrum gap with 5G, Cloud Technologies for Flexible  5G Radio Access Networks.

Διαδίκτυο αντικειμένων (Internet of Things (IoT): Δίκτυα αισθητήρων (Sensor networks-Platforms for connected smart Objects).  Internet of Things:  integration of several technologies and communications solutions. Telecoms Technologies: (a) RFID systems(RFID), (b) Wireless Sensor Networks (WSN), and RFID sensor  networks (RSN). Apps/Services: (a) Transportation and logistics domain (b) Healthcare domain (c) Smart environment  (home, office, plant) domain and (d) Personal and social domain.

Big data over advanced integrated cloud and network infrastructure  (OKEANOS -GRNET's cloud service). Δορυφορικά –ασύρματα-ενσύρματα δίκτυα (Neτwork as a Service) για υποστήριξη IoT και cloud εφαρμογών (mobile cloud computing- converged network design-converged infrastructure) . Algorithms for high-quality global data network services/apps

Προγραμματισμός Εφαρμογών και Υπηρεσιών, Υλοποίηση προηγμένων εφαρμογών για Κοινωνικές Προκλήσεις (ICT in the Societal Challenges) και Βιομηχανική Ανάπτυξη (ICT-Industrial Leadership/Development/Product ). Seamless ICT: Globally integrated ICT environments, Low-cost, flexible and on-demand ICT environments, Safe ICT environments.

ICT in the Societal Challenges &  ICT-Industrial Product

Research Areas: BIG DATA, Cloud-based unified Communications systems and Internet of Things. ICT environment OPTIMIZATION through seamless ICT

Προτεινόμενη βιβλιογραφία:

Hakima Chaouchi, The Internet of Things: Connecting Objects, 288 pages, Wiley, May 2010

William Stallings, Wireless Communications & Networks: Pearson New International Edition, 2nd Edition Nov 2013

Ricardo Puttini, Thomas Erl, Zaigham Mahmood, Cloud Computing Αρχές, Τεχνολογία και Αρχιτεκτονική, 2015

MICHAEL P. FITZ, ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, 2012

Frank H. P. Fitzek, Marcos D. Katz, Mobile Clouds: Exploiting Distributed Resources in Wireless, Mobile and Social Networks, 220 pages, Wiley, February 2014

 

Επιπρόσθετη βιβλιογραφία

Άρθρα περιοδικών (e-Journals)

βιβλία (e-books)  (Compus)

e-White papers industry perspective of a problem/solution

e-Patents

https://www.researchgate.net/profile/Kostas_Psannis

Μέθοδοι αξιολόγησης:

(i) Ατομική και ομαδική εργασία (παρουσίαση εργασίας) (50%)

(ii) Τελική γραπτή εξέταση (50%)

Ιστοσελίδα μαθήματος:

http://users.uom.gr/~kpsannis/

http://compus.uom.gr/MINF193/


επιστροφή
Tessera - Κατασκευή Ιστοσελίδων, E-Shops, Mobile & Tablet Apps