Ελληνικά
English
 

Προηγμένη Αρχιτεκτονική Υπολογιστών

Διδάσκων/ντες:  Ρουμελιώτης Μάνος   |  

 

Στόχοι:

Να αποκτήσουν οι φοιτητές ολοκληρωμένη αντίληψη της επιστήμης των υπολογιστών από την πλευρά του υλικού (σχεδίαση και υλοποίηση).

Δεξιότητες:

Προγραμματισμός

Προαπαιτήσεις:

Προγραμματισμός, Λογική Σχεδίαση

Περιεχόμενο μαθήματος:

Μελέτη και ανάλυση συγχρόνων τεχνικών σχεδίασης επεξεργαστών όπως είναι οι υπερβαθμωτή σχεδίαση, η υψηλή διασωλήνωση, η χρήση πολύ μεγάλης λέξης εντολών, η πολυεπίπεδη κρυφή μνήμη κλπ. Εξετάζονται η εκτέλεση εκτός σειράς, οι απομονωτές αναδιάταξης των εντολών, η διαχείριση των εξαιρέσεων εκτέλεσης, οι πίνακες προκράτησης και οι τεχνικές πρόβλεψης των διακλαδώσεων. Περιλαμβάνεται επίσης η ανάλυση των τεχνικών σχεδίασης και πρόσβασης σε εξειδικευμένες μνήμες για υπερβαθμωτούς επεξεργαστές, η αναδιάταξη εντολών φόρτωσης/αποθήκευσης από τη μνήμη και. Τέλος γίνεται μια εκτίμηση της απόδοσης των υπερβαθμωτών επεξεργαστών καθώς και των επεξεργαστών πολλαπλών πυρήνων.

Προτεινόμενη βιβλιογραφία:

John P. Shen and Mikko Lipasti, “Modern Processor Design: Fundamentals of Superscalar Processors,” McGraw Hill.

Άλλα βιβλία που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για αναφορές είναι:

Patterson and Hennessy, ”Computer Organization and Design, Fourth Edition, Fourth Edition: The Hardware/Software Interface,” Morgan Kaufman.

Mike Johnson, “Superscalar Microprocessor Design,” Prentice Hall.

Hennessy and Patterson, “Computer Architecture: A Quantitative Approach,” Morgan Kaufman.

καθώς και άρθρα περιοδικών.

Μέθοδοι αξιολόγησης:

2 Εργασίες 20%, Τελική γραπτή εξέταση 80%.

Ιστοσελίδα μαθήματος:

http://compus.uom.gr/MINF184/


επιστροφή
Tessera - Κατασκευή Ιστοσελίδων, E-Shops, Mobile & Tablet Apps