Ελληνικά
English
 

Νομικά Θέματα Πληροφορικής και Ηλεκτρονικής Επιχειρηματικότητας

Διδάσκων/ντες:  Αλεξανδροπούλου Ευγενία  |  

 

Στόχοι:

Το μάθημα πραγματεύεται σημαντικά νομικά ζητήματα που σχετίζονται με τη χρήση της Πληροφορικής με έμφαση στο ρυθμιστικό πλαίσιο του Διαδικτύου. Αφορά την ηλεκτρονική επεξεργασία προσωπικών δεδομένων στην επιχειρηματική δραστηριότητα και τις επικοινωνίες, την προστασία της ιδιωτικότητας στα κοινωνικά δίκτυα, τα πνευματικά δικαιώματα, το ηλεκτρονικό έγκλημα, την ειδική προστασία των ανήλικων χρηστών του Διαδικτύου, καθώς και το νομικό πλαίσιο του ηλεκτρονικού εμπορίου.

Δεξιότητες:

Οι φοιτητές εξοικειώνονται με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του χρήστη του Διαδικτύου και τα ζητήματα κανονιστικής συμμόρφωσης προς τους νομικούς κανόνες που διέπουν τη χρήση της Πληροφορικής και του Διαδικτύου, σε διάφορους τομείς.

Προαπαιτήσεις: -

Περιεχόμενο μαθήματος:

Εισαγωγή στο Δίκαιο Πληροφορικής και στα ποικίλα σχετικά ζητήματα
• Ηλεκτρονική επεξεργασία προσωπικών δεδομένων: Νομικοί κανόνες επεξεργασίας, υποχρεώσεις υπεύθυνου επεξεργασίας και δικαιώματα του υποκειμένου των προσωπικών δεδομένων
• Ηλεκτρονική επεξεργασία προσωπικών δεδομένων στον επιχειρηματικό χώρο (πελάτες, καταναλωτές, εργαζόμενοι) με έμφαση στον τραπεζικό τομέα
• Το θεσμικό πλαίσιο των ηλεκτρονικών επικοινωνιών
• Το απόρρητο των ηλεκτρονικών επικοινωνιών (τηλεπικοινωνίες – διαδίκτυο) και η νομική προστασία του
• Χρήση νέων τεχνολογιών και νομική προστασία της ιδιωτικής ζωής. Το παράδειγμα της ταυτοποίησης με ραδιοσυχνότητες (RFID)
• Ηλεκτρονική παρακολούθηση και ιδιωτικότητα
• Πνευματική ιδιοκτησία και Πληροφορική// Νομική προστασία λογισμικού
• Πνευματικά δικαιώματα στο Διαδίκτυο
• Το ηλεκτρονικό έγκλημα και η νομική αντιμετώπισή του
• Νομική προστασία των ανήλικων χρηστών του Διαδικτύου
• Ρυθμιστικό πλαίσιο του ηλεκτρονικού εμπορίου

Προτεινόμενη βιβλιογραφία:

Αλεξανδροπούλου-Αιγυπτιάδου, Ε., Ζητήματα από το Δίκαιο Πληροφορικής, εκδ. Αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα 2002
Αλεξανδροπούλου-Αιγυπτιάδου, Ε., Προσωπικά δεδομένα: H νομική ρύθμιση της ηλεκτρονικής επεξεργασίας τους, εκδ. Αντ.Ν. Σάκκουλα, Αθήνα-Κομοτηνή 2007
Αλεξανδροπούλου-Αιγυπτιάδου, Ε., Πνευματική Ιδιοκτησία και Πληροφορική, εκδ. ΘΕΜΙΣ, Ν. Σάκκουλα, Αθήνα 2012
Iγγλεζάκης,Ι., Δίκαιο της Πληροφορικής, εκδ. Σάκκουλα, Αθήνα-Θεσσαλονίκη 2013
Καράκωστας,Ι., Δίκαιο και Ιντερνετ, 3η έκδ., εκδ. Π.Ν. Σάκκουλα, Αθήνα 2009
Σιδηρόπουλος,Θ., Το Δίκαιο του Διαδικτύου, 3η έκδ., εκδ. Π.Ν.Σάκκουλα, Θεσσαλονίκη 2008
Χριστοδούλου,Κ., Δίκαιο Προσωπικών Δεδομένων, εκδ. Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα 2013
Reed Chr., Internet Law, 2nd ed., Cambridge University Press 2004
Lucas, Α., Devèze, J., Frayssinet, J., Droit de l’ Informatique et de l’ Internet, P.U.F., Paris 2001
Dudley,A.-Braman,J.-Vincenti,G. Investigating Cyber Law and Cyber Ethics: Issues, Impacts and Practices, Towson University, USA, IGI 2012.
www.itlaw.uom.gr
www.ethemis.gr
www.tiresias.gr

Μέθοδοι αξιολόγησης:

Τελική γραπτή εξέταση 50%
Παρουσίαση εργασίας 50%.

Ιστοσελίδα μαθήματος:

http://compus.uom.gr/MINF171/


επιστροφή
Tessera - Κατασκευή Ιστοσελίδων, E-Shops, Mobile & Tablet Apps