Ελληνικά
English
 

Τεχνολογίες Νέφους και Ανάλυση Δεδομένων Ιστού

 

Στόχοι:

Βασικός στόχος του μαθήματος είναι η θεωρητική κατάρτιση και πρακτική εξοικείωση των φοιτητών με την ανάλυση δεδομένων Ιστού και με τις έννοιες υπολογιστικής νέφους - κέντρων δεδομένων.

Δεξιότητες:

Με την λήξη του μαθήματος, οι φοιτητές θα είναι σε θέση:

* να κατανοούν τις τεχνολογίες, εφαρμογές και υπηρεσίες της υπολογιστικής νέφους και τις αρχιτεκτονικές των κέντρων δεδομένων.

* να αναπτύσσουν δεξιότητες και γνώσεις σε ζητήματα ανάλυσης και διαχείρισης δεδομένων παγκόσμιου Ιστού για τη λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων με χρήση κατάλληλου λογισμικού.

Προαπαιτήσεις: -

Περιεχόμενο μαθήματος:

Το μάθημα θα περιέχει τα εξής:

  • Web Analytics – Εισαγωγικές έννοιες
  • Web Analytics Software: Open Source λύσεις (π.χ. Piwik) και SaaS λύσεις (π.χ. Google Analytics)
  • Προχωρημένες μέθοδοι επίβλεψης (monitoring) και τεχνικές υλοποίησης ανάλυσης δεδομένων Ιστού (μέσω Piwik ή Google Analytics)
  • Αναζήτηση στο παγκόσμιο Ιστό - Βελτιστοποίηση αποτελεσμάτων αναζήτησης
  • Χαρακτηριστικά νεφών και μοντέλα ανάπτυξης νεφών
  • Ρόλοι και παρεχόμενες υπηρεσίες νεφών σε επιχειρηματικά περιβάλλοντα
  • Εικονικοί εξυπηρετητές, εικονικά δίκτυα
  • Κέντρα δεδομένων

Προτεινόμενη βιβλιογραφία:

Για τις τεχνολογίες νέφους:

  • Cloud computing: Αρχές, τεχνολογία και αρχιτεκτονική, T. Erl, Z. Mahmoud and R. Puttini, Γκιούρδας 2015.
  • Cloud computing: Μια πρακτική προσέγγιση, A. E. Velte, T. Velte and R. Elsenpeter, Γκιούρδας 2010.

Για την ανάλυση δεδομένων Ιστού:

Μέθοδοι αξιολόγησης:

Δίνονται τέσσερις εργασίες κατά τη διάρκεια του εξαμήνου (βάρος 50%) και τελική εξέταση (βάρος 50%)

Ιστοσελίδα μαθήματος:

http://compus.uom.gr/MINF197/


επιστροφή
Tessera - Κατασκευή Ιστοσελίδων, E-Shops, Mobile & Tablet Apps