Ελληνικά
English
 

Κινητό Επιχειρείν και Τεχνολογίες Ηλεκτρονικού Εμπορίου

Διδάσκων/ντες:  Γεωργιάδης Χρήστος  |  

 

Στόχοι:

Σκοπός του μαθήματος είναι η μελέτη σημαντικών εννοιών και τεχνικών που εμπλέκονται με τις σύγχρονες τεχνολογικές προκλήσεις στο χώρο των εφαρμογών κινητού και ηλεκτρονικού επιχειρείν. Το μάθημα καλύπτει ένα ευρύ φάσμα γνώσεων, αρχικά για την κατανόηση των προκλήσεων του συγκεκριμένου χώρου, εισάγοντας τους φοιτητές στα πρόσφατα τεχνολογικά επιτεύγματα και εξελίξεις με τη παρουσίαση σχετικών μελετών περιπτώσεων. Επιπλέον, εξετάζει την εφαρμογή των νέων τεχνολογιών που υποστηρίζουν τη σχεδίαση, ανάπτυξη και διαχείριση επιχειρηματικών εφαρμογών για χρήστες κινητών συσκευών (mobile native apps και mobile Web apps) καθώς και την αξιοποίηση και κατάλληλη προσαρμογή τεχνολογιών του ηλεκτρονικού εμπορίου για το κινητό περιβάλλον. Πέραν των θεμάτων κινητικότητας, ευχρηστίας και ασφάλειας, δίνεται έμφαση σε ζητήματα διαλειτουργικότητας των επιχειρηματικών εφαρμογών οι οποίες οφείλουν σε αρκετές περιπτώσεις να συνδυάζουν (κάνοντας χρήση των υπηρεσιών ιστού) κινητές υπηρεσίες και περιεχόμενο προερχόμενο από εφαρμογές παγκόσμιου ιστού.  

Δεξιότητες:

Χειρισμός βασικών εργαλείων, κυρίως βασισμένων σε γραφικές διεπιφάνειες, που σχετίζονται με την διαχείριση και ανάπτυξη κινητών εφαρμογών και αξιοποίηση τεχνολογιών ηλεκτρονικού εμπορίου στο χώρο του κινητού επιχειρείν.

Προαπαιτήσεις: -

Περιεχόμενος μαθήματος

Διαλέξεις:
Οι προκλήσεις αξιοποίησης των νέων δυνατοτήτων σε ένα κινητό περιβάλλον - κινητικότητα, προσωπικά δίκτυα και επιχειρηματικές εφαρμογές
Κινητές συσκευές, έξυπνες συσκευές, ταμπλέτες και περιορισμοί στο κινητό περιβάλλον υποστήριξης (mobile platform constraints) 
Χαρακτηριστικά συμπεριφοράς κινητών χρηστών – παράγοντες που επηρεάζουν την υιοθέτηση κινητών επιχειρηματικών υπηρεσιών
Αναδυόμενες τεχνολογίες  - Ζητήματα επικοινωνίας ανθρώπου υπολογιστή σε κινητό περιβάλλον (mobile HCI)
Κινητές επιχειρηματικές εφαρμογές με επίγνωση θέσης (location-aware), και  επίγνωση πλαισίου (context-aware).
Προσεγγίσεις και τεχνικές εξατομίκευσης (personalization) και παραγωγής συστάσεων (recommendations) – Συστήματα συστάσεων στο κινητό περιβάλλον (mobile recommender systems)
Ιδιωτικότητα και εμπιστοσύνη σε περιβάλλοντα κινητού και ηλεκτρονικού εμπορίου. Προβληματισμοί και διαχείριση ζητημάτων mobile security / smartphone security.
Συστήματα κινητών πληρωμών (mobile payments)
Διαλειτουργικότητα μεταξύ εφαρμογών κινητού και ηλεκτρονικού εμπορίου. Ανταλλαγή επιχειρηματικών δεδομένων με χρήση κινητών υπηρεσιών Ιστού (mobile Web Services): Αρχιτεκτονική βασισμένη-σε-υπηρεσίες (SOA), Υπηρεσίες Παγκόσμιου Ιστού (XML Web Services), Ποιότητα Υπηρεσιών Ιστού, Κλασικές και Επιχειρηματικές Συναλλαγές.
Εργαστήριο:
Εισαγωγή στο προγραμματισμό κινητών εφαρμογών / συσκευών (mobile native apps, Android)
Εισαγωγή στην ανάπτυξη εφαρμογών mobile Web (HTML5, CSS3)
Δημιουργία και σύνθεση υπηρεσιών ιστού  - Γλώσσα BPEL (Business Process Execution Language) – Διασύνδεση κινητών υπηρεσιών και υπηρεσιών ιστού

Προτεινόμενη βιβλιογραφία:

- Shah M., “Mobile Working: Technologies and Business Strategies” (Routledge Series in Information Systems), Routledge, 2013
- Lauden K.C., Traver C.G., “E-Commerce: Business. Technology. Society”, Pearson Education, 10th Edition, 2014.
-  Skeldon P., “M-Commerce”, Crimson Publishing, ISBN-10: 1854586750, 2011
- Weerawarana S. et al.: “Αρχιτεκτονική Πλατφόρμας Υπηρεσιών Ιστού”, επιστ. επιμέλεια ελλ. έκδοσης Χ. Γεωργιάδης, Κλειδάριθμος, 2008
- J. Annuzzi Jr., L. Darcey S. Conder, “Introduction to Android Application Development”, 4th edition, Addison-Wesley, 2014
- M. Firtman, “Programming the Mobile Web”, 2nd edition, O’ Reilly, 2013.
- Χ. Γεωργιάδης, «Τεχνολογίες Παγκόσμιου Ιστού και Ηλεκτρονικού Εμπορίου: Σύγχρονες τάσεις και προκλήσεις», ΣΕΑΒ, ISBN 978-960-603-125-0, 2016, διαθέσιμο στην διεύθυνση: http://repository.kallipos.gr/handle/11419/2288

Μέθοδοι αξιολόγησης:

Τελική γραπτή εξέταση 50%
2 Εργασίες 50%

Ιστοσελίδα μαθήματος:

https://openeclass.uom.gr/courses/MAI104/


επιστροφή
Tessera - Κατασκευή Ιστοσελίδων, E-Shops, Mobile & Tablet Apps