Ελληνικά
English
 

Ψηφιακό Μάρκετινγκ και Κοινωνική Δικτύωση

Διδάσκων/ντες:  Βλαχοπούλου Μάρω  |  

 

Στόχοι:

Η άσκηση της στρατηγικής του ψηφιακού μάρκετινγκ  και κοινωνικών μέσων μάρκετινγκ με τη βοήθεια πληροφοριακών συστημάτων, σύγχρονων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών, κινητών συσκευών, διαδικτυακών μοντέλων  και καινοτόμων εφαρμογών κοινωνικών μέσων.

Ο προγραμματισμός, η ανάπτυξη, ο σχεδιασμός, η χρήση και τέλος η μέτρηση της αποτελεσματικότητας των σύγχρονων  αυτών  διαδικτυακών τεχνολογιών και συστημάτων για την εφαρμογή καινοτόμων μοντέλων μάρκετινγκ σε ψηφιακό περιβάλλον.

Στα πλαίσια του μαθήματος αυτού οι συμμετέχοντες θα πρέπει:

(α) να κατανοήσουν και να εξοικειωθούν με το διαδίκτυο, τα κοινωνικά μέσα και καινοτόμες τεχνολογίες και στρατηγικές του ηλεκτρονικού και κινητού μάρκετινγκ,

(β) να προσεγγίσουν και να εφαρμόσουν digital marketing και social media marketing μοντέλα με τη χρήση πληροφοριακών συστημάτων και σύγχρονων τεχνολογιών / εργαλείων σε διαδικτυακό περιβάλλον,

(γ) να αναλύσουν και να περιγράψουν την εφαρμογή ηλεκτρονικού & κινητού επιχειρείν/ μάρκετινγκ σε  επιμέρους επιχειρησιακά προβλήματα / δράσεις μάρκετινγκ, όπως online προβολή, πωλήσεις και διανομή μέσω διαδικτύου και αύξηση της γνώσης της επωνυμίας με την ανάπτυξη αμφίδρομης επικοινωνίας / σχέσεων με πελάτες στα κοινωνικά μέσα,

Η άσκηση της στρατηγικής ψηφιακού μάρκετινγκ  και κοινωνικών μέσων μάρκετινγκ με τη βοήθεια καινοτόμων μοντέλων, σύγχρονων τεχνολογιών/ εργαλείων  πληροφορικής και επικοινωνιών, κινητών συσκευών & εφαρμογών και καινοτόμων εφαρμογών κοινωνικών μέσων.

Ο προγραμματισμός, η ανάπτυξη, ο σχεδιασμός, η χρήση και τέλος η μέτρηση της αποτελεσματικότητας των σύγχρονων  αυτών  διαδικτυακών τεχνολογιών και συστημάτων για την εφαρμογή καινοτόμων μοντέλων μάρκετινγκ σε ψηφιακό περιβάλλον.

Στα πλαίσια του μαθήματος αυτού οι συμμετέχοντες θα πρέπει:

(α) να κατανοήσουν και να εξοικειωθούν με το διαδίκτυο, τα κοινωνικά μέσα και ψηφιακές τεχνολογίες και στρατηγικές του ψηφιακού και κινητού μάρκετινγκ,

(β) να προσεγγίσουν και να εφαρμόσουν digital- marketing και social media marketing μοντέλα με τη χρήση σύγχρονων ψηφιακών μέσων &τεχνολογιών / εργαλείων σε διαδικτυακό περιβάλλον,

(γ) να αναλύσουν και να περιγράψουν την εφαρμογή ηλεκτρονικού & κινητού επιχειρείν/ μάρκετινγκ σε  επιμέρους επιχειρησιακά προβλήματα / δράσεις μάρκετινγκ, όπως online προβολή, πωλήσεις και διανομή μέσω διαδικτύου και αύξηση της γνώσης της επωνυμίας με την ανάπτυξη αμφίδρομης επικοινωνίας / σχέσεων με πελάτες στα κοινωνικά μέσα,

(δ) να παρουσιάσουν και να αναλύσουν εφαρμογές διαφημιστικών μοντέλων, e –mail marketing, ιογενές – viral, συνεργατικό – affiliate, dropshipping και μοντέλο ιστοσελίδων σύγκρισης τιμών,

(ε) να κατανοήσουν και να εξοικειωθούν με διάφορους τύπους Κοινωνικών μέσων - Κοινωνικής δικτύωσης & μάρκετινγκ - Social Media Marketing – Social Networking, καθώς και τις προκλήσεις , ευκαιρίες , κινδύνους, προοπτικές, διαδικασίες, βήματα  σχεδιασμού, παραδείγματα και ανάλυση εφαρμογών,

(ζ) να εφαρμόσουν  και να αναλύσουν εργαλεία για Search Engine Optimization SEO -Search Engine Marketing SEM, μελετώντας «πως θα καταφέρω να προβάλλεται η επιχείρησή μου / ιστοσελίδα σε καλή σειρά σε μηχανές αναζήτησης, τι θα πρέπει να κάνω, εργαλεία, διαδικασίες»,

(στ) να γνωρίζουν δείκτες, μεθοδολογίες και τεχνολογίες  για τη μέτρηση αποτελεσματικότητας των παραπάνω μοντέλων και εφαρμογών.  Η μέτρηση της αποτελεσματικότητας και η αξιολόγηση της ευχρηστίας και των παρεχομένων υπηρεσιών μέσω του διαδικτύου και των κοινωνικών δικτύων βοηθάει την επιχείρηση στην άμεση προσαρμογή και αλλαγή σε σχέση με προβλήματα και ευκαιρίες που εντοπίζει, καθώς και τη στοχευμένη προσωποποιημένη προσέγγιση των πελατών της.

Δεξιότητες:

Στο τέλος της εκπαίδευσης θα πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα σχεδιασμού, ανάπτυξης και διαχείρισης μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής μάρκετινγκ στο διαδίκτυο και τα κοινωνικά μέσα.

Προαπαιτήσεις:

Βασικές γνώσεις σε Διαχείριση Πληροφοριακών Συστημάτων και Περιβάλλον Ηλεκτρονικού Επιχειρείν. Δεν απαιτείται ειδική εκπαίδευση σε θέματα μάρκετινγκ.

Περιεχόμενο μαθήματος:

Εννοιολογικές προσεγγίσεις. Digital / Ε -marketing, Internet marketing, mobile marketing, online Marketing, web marketing, Social media - Social Networking, Ψηφιακό Μάρκετινγκ, Κοινωνικά Μέσα - Κοινωνική Δικτύωση, πεδία εφαρμογής

 Περιεχόμενο ΨΜ - Πυλώνες αναδυόμενων τεχνολογιών για το ψηφιακό μάρκετινγκ

 Ψηφιακός Αγοραστής – Το ταξίδι του πελάτη – Χαρτογράφηση ταξιδιού πελάτη

 Καινοτόμα μοντέλα ψηφιακού / κινητού μάρκετινγκ και κοινωνικών μέσων.

Ιογενές - viral μάρκετινγκ,  συνεργατικό – affiliate μάρκετινγκ, consumer generating marketing and content, e –mail marketing,  gaming marketing, QR codes, augmented reality, ιστοσελίδες σύγκρισης τιμών, dropshipping model

Mobile apps και εφαρμογές σε επιχειρησιακά πεδία (τουρισμός, υγεία, εκπαίδευση, λιανεμπόριο)

 Επικοινωνία – Προβολή στο ψηφιακό περιβάλλον

Online – mobile advertising – promotion / Ηλεκτρονική διαφήμιση – προβολή.

Σύγχρονα ψηφιακά μέσα επικοινωνίας – προβολής και διαφήμισης- Χαρακτηριστικά των νέων ψηφιακών μέσων - Μέσα και μορφές ψηφιακής επικοινωνίας (media-mix)

Τυπολογία και κριτήρια ταξινόμησης online advertising/ promotion, μέθοδοι , μοντέλα, εργαλεία, προγραμματισμός και υλοποίηση επικοινωνιακών και διαφημιστικών στόχων  μέσα από τον ιστό/ διαδίκτυο, παραδείγματα και ανάλυση εφαρμογών – πρακτικές εφαρμογών

 Κοινωνική δικτύωση και μάρκετινγκ /Social Media Marketing (blogs, networks, microblogs, videos, Facebook, Twitter, Linkedin, YouTube,)

προκλήσεις , ευκαιρίες , κίνδυνοι, προοπτικές , διαδικασίες , βήματα  παραδείγματα και ανάλυση εφαρμογών – πρακτικές εφαρμογών

 Search Engine Optimization Marketing SEO /SEM, Paid Search

πως θα καταφέρω να προβάλλεται η επιχείρησή μου / ιστοσελίδα σε καλή σειρά σε μηχανές αναζήτησης, τι θα πρέπει να κάνω, εργαλεία, διαδικασίες, διαχείριση διαφημιστικής εκστρατείας σε μηχανές αναζήτησης, Google Adwords,  Adsense.

 Εργαλεία και διαδικασία ανάλυσης διαδικτυακής αποτελεσματικότητας /web analytics

Μέτρηση αποτελεσματικότητας ενεργειών ηλεκτρονικού μάρκετινγκ,

τι μετρούμε, πως μετρούμε το όφελος από τη διαδικτυακή παρουσία και την κοινωνική δικτύωση. Website evaluation - Αξιολόγηση ιστοσελίδας/ ιστοχώρου/ ηλ.επιχειρηματικού μοντέλου, διαδικασία, στόχοι, εργαλεία μέτρησης , κριτήρια , δείκτες, λογισμικό, μοντέλα μέτρησης,  παραδείγματα και ανάλυση εφαρμογών 

 Προγραμματικό Μάρκετινγκ -  Programmatic Marketing/advertising

AI driven MKT

Καινοτόμα μοντέλα ηλεκτρονικού / κινητού μάρκετινγκ και κοινωνικών μέσων

Τυπολογία και κριτήρια ταξινόμησης μοντέλων ηλεκτρονικού μάρκετινγκ, παρουσίαση  και εφαρμογές (sharing economy model,gamification, advergames, crowdfunding & crowdsourcing, κ.ά.)

 Πρακτικές εφαρμογές σε διάφορους επιχειρησιακούς / βιομηχανικούς κλάδους, όπως: δήμοι κοινότητες- έξυπνη πόλη – μεταφορές/ logistics- υγεία –τουρισμό – τράπεζες –εκπαίδευση- περιβάλλον 

Προτεινόμενη βιβλιογραφία:

  • Μ.ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΥ – ΣΕΡΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ (2014), «eλεκτρονικό επιχειρείν και μάρκετινγκ - καινοτόμα μοντέλα σε ψηφιακό περιβάλλον», ISBN: 978-960-7745-32-3, Κωδ.Εύδοξος 32997535 (Εκδότης): Μ.ΤΖΩΡΤΖΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ , Ε.Rosili Business Books, Αθήνα
  •  Μ.ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΥ  (2003), «e- Marketing - Διαδικτυακό Mάρκετινγκ", ISBN960-7745-04-3, Εκδόσεις Rosili, Αθήνα
  • Strauss, J. and R. Frost (2013). E-Marketing (7th edition), Prentice Hall.
  • Tracy L. Tuten (Author), Michael R. Solomon (Author), 2014, Social Media Marketing,  The Horizontal Revolution, Pearson Education Lim.
  • The Social Media Marketing Book, by Dan Zarrella, Copyright © 2010 Dan Zarrella. Printed in Canada, Published by O’Reilly Media, Inc., 1005 Gravenstein Highway North, Sebastopol, CA 95472.
  • Daniel Rowles, 2017, Mobile Marketing How Mobile Technology is Revolutionizing Marketing, Communications and Advertising
  • Άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά

Ιστοσελίδα μαθήματος:

https://openeclass.uom.gr/courses/MAI120/


επιστροφή
Tessera - Κατασκευή Ιστοσελίδων, E-Shops, Mobile & Tablet Apps