Ελληνικά
English
 

Ψηφιακό Μάρκετινγκ και Κοινωνική Δικτύωση

Διδάσκων/ντες:  Βλαχοπούλου Μάρω  |  

 

Στόχοι:

Η άσκηση της στρατηγικής του ψηφιακού μάρκετινγκ  και κοινωνικών μέσων μάρκετινγκ με τη βοήθεια πληροφοριακών συστημάτων, σύγχρονων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών, κινητών συσκευών, διαδικτυακών μοντέλων  και καινοτόμων εφαρμογών κοινωνικών μέσων.

Ο προγραμματισμός, η ανάπτυξη, ο σχεδιασμός, η χρήση και τέλος η μέτρηση της αποτελεσματικότητας των σύγχρονων  αυτών  διαδικτυακών τεχνολογιών και συστημάτων για την εφαρμογή καινοτόμων μοντέλων μάρκετινγκ σε ψηφιακό περιβάλλον.

Στα πλαίσια του μαθήματος αυτού οι συμμετέχοντες θα πρέπει:

(α) να κατανοήσουν και να εξοικειωθούν με το διαδίκτυο, τα κοινωνικά μέσα και καινοτόμες τεχνολογίες και στρατηγικές του ηλεκτρονικού και κινητού μάρκετινγκ,

(β) να προσεγγίσουν και να εφαρμόσουν digital marketing και social media marketing μοντέλα με τη χρήση πληροφοριακών συστημάτων και σύγχρονων τεχνολογιών / εργαλείων σε διαδικτυακό περιβάλλον,

(γ) να αναλύσουν και να περιγράψουν την εφαρμογή ηλεκτρονικού & κινητού επιχειρείν/ μάρκετινγκ σε  επιμέρους επιχειρησιακά προβλήματα / δράσεις μάρκετινγκ, όπως online προβολή, πωλήσεις και διανομή μέσω διαδικτύου και αύξηση της γνώσης της επωνυμίας με την ανάπτυξη αμφίδρομης επικοινωνίας / σχέσεων με πελάτες στα κοινωνικά μέσα,

(δ) να γνωρίζουν δείκτες, μεθοδολογίες και τεχνολογίες  για τη μέτρηση αποτελεσματικότητας των παραπάνω μοντέλων και εφαρμογών. Η μέτρηση της αποτελεσματικότητας και η αξιολόγηση της ευχρηστίας και των παρεχομένων υπηρεσιών μέσω του διαδικτύου και των κοινωνικών δικτύων βοηθάει την επιχείρηση στην άμεση προσαρμογή και αλλαγή σε σχέση με προβλήματα και ευκαιρίες που εντοπίζει, καθώς και τη στοχευμένη προσωποποιημένη προσέγγιση των πελατών της.

Δεξιότητες:

Στο τέλος της εκπαίδευσης θα πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα σχεδιασμού, ανάπτυξης και διαχείρισης μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής μάρκετινγκ στο διαδίκτυο και τα κοινωνικά μέσα.

Προαπαιτήσεις:

Βασικές γνώσεις σε Διαχείριση Πληροφοριακών Συστημάτων και Περιβάλλον Ηλεκτρονικού Επιχειρείν. Δεν απαιτείται ειδική εκπαίδευση σε θέματα μάρκετινγκ.

Περιεχόμενο μαθήματος:

Εννοιολογικές προσεγγίσεις. Ε -marketing, Internet marketing, mobile marketing, online Marketing, digital/ web marketing, social media marketing, πεδία εφαρμογής.

Τυπολογία και χρήση συστημάτων διαχείρισης πληροφοριών μάρκετινγκ. Συστήματα διαχείρισης πελατών/ συνεργατών CRM / PRM (Customer / Partners Relationship Management) και διαχείρισης γνώσης μάρκετινγκ. Η χρήση των Γεωγραφικών Πληροφοριακών Συστημάτων στο μάρκετινγκ. Ηλεκτρονικά συστήματα αναγνώρισης – συλλογής πληροφοριών μάρκετινγκ. Cloud computing & Social CRM.

Hλεκτρονικό/ διαδικτυακό σχέδιο μάρκετινγκ e-marketing plan, ηλεκτρονικό μίγμα μάρκετινγκ και στρατηγική ηλεκτρονικού/ κινητού (mobile) μάρκετινγκ.  Έρευνα μάρκετινγκ βάσει καινοτόμων εργαλείων και διαδικτύου, ηλεκτρονική συμπεριφορά αγοραστών, στρατηγική τμηματοποίησης και στόχευσης πελατών μέσα από το διαδίκτυο και τα κοινωνικά μέσα, στρατηγικές διαφοροποίησης και τοποθέτησης μέσα από το διαδίκτυο, online τιμολόγηση και  πώληση, online διαφήμιση, πολιτική μάρκας στο διαδίκτυο, διαδικτυακά κανάλια διανομής, mobile devices.

Καινοτόμα μοντέλα ηλεκτρονικού / κινητού μάρκετινγκ και κοινωνικών μέσων.

Ιογενές - viral μάρκετινγκ,  συνεργατικό – affiliate μάρκετινγκ, consumer generating marketing and content, e –mail marketing,  gaming marketing, QR codes, augmented reality, gamification.

Online – mobile advertising – promotion / Ηλεκτρονική διαφήμιση – προβολή. Μέθοδοι, μοντέλα, εργαλεία, προγραμματισμός και υλοποίηση επικοινωνιακών και διαφημιστικών στόχων  μέσα από τον ιστό/ διαδίκτυο) παραδείγματα και ανάλυση εφαρμογών – πρακτικές εφαρμογών

Mobile apps και εφαρμογές σε επιχειρησιακά πεδία (τουρισμός, υγεία, εκπαίδευση, λιανεμπόριο)

Κοινωνική δικτύωση και μάρκετινγκ /Social Media Marketing (blogs, networks, microblogs, videos, Facebook, Twitter, Linkedin, YouTube,)

προκλήσεις, ευκαιρίες, κίνδυνοι, προοπτικές, διαδικασίες, βήματα,  παραδείγματα και ανάλυση εφαρμογών – πρακτικές εφαρμογών

Search Engine Optimization Marketing SEO /SEM, Paid Search

πως θα καταφέρω να προβάλλεται η επιχείρησή μου / ιστοσελίδα σε καλή σειρά σε μηχανές αναζήτησης, τι θα πρέπει να κάνω, εργαλεία, διαδικασίες, διαχείριση διαφημιστικής εκστρατείας σε μηχανές αναζήτησης, Google Adwords,  Adsense.

Εργαλεία και διαδικασία ανάλυσης διαδικτυακής αποτελεσματικότητας /web analytics

Μέτρηση αποτελεσματικότητας ενεργειών ψηφιακού μάρκετινγκ,

τι μετρούμε, πως μετρούμε το όφελος από τη διαδικτυακή παρουσία και την κοινωνική δικτύωση. Website evaluation - Αξιολόγηση ιστοσελίδας/ ιστοχώρου/ ηλ. επιχειρηματικού μοντέλου, διαδικασία , στόχοι, εργαλεία μέτρησης , κριτήρια , δείκτες, λογισμικό, μοντέλα μέτρησης,  παραδείγματα και ανάλυση εφαρμογών 

Πρακτικές εφαρμογές σε διάφορους επιχειρησιακούς / βιομηχανικούς κλάδους (όπως: δήμοι κοινότητες- έξυπνη πόλη – μεταφορές/ logistics- υγεία –τουρισμό – τράπεζες –εκπαίδευση- περιβάλλον)

Προτεινόμενη βιβλιογραφία:

Μ.ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΥ – ΣΕΡΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ (2014), «Ηλεκτρονικό Επιχειρείν και Μάρκετινγκ - Καινοτόμα μοντέλα και στρατηγικές στην ψηφιακή εποχή», ISBN: 978-960-7745-32-3, Κωδ.Εύδοξος 32997535 (Εκδότης): Μ.ΤΖΩΡΤΖΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ , Ε.Rosili Business Books, Αθήνα

Dave Chaffey and Fiona Ellis-Chadwick,  Digital Marketing, 2015, 6thed., Pearson, 2015

Tracy L. Tuten (Author), Michael R. Solomon (Author), Social Media Marketing, Μάρκετινγκ με Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, 2η έκδοση, 2016,  Μεταφραστής: Μαρία Κωνσταντοπούλου,  ISBN-13:978-960-531-341-8, εκδόσεις Διαύλος.

Tracy L. Tuten (Author), Michael R. Solomon (Author), Social Media Marketing,   The Horizontal Revolution, Pearson Education 2015.

Daniel Rowles, 2017, Mobile Marketing How Mobile Technology is Revolutionizing Marketing, Communications and Advertising

Strauss, J. and R. Frost (2013). E-Marketing (7th edition), Prentice Hall. The Social Media Marketing Book, by Dan Zarrella, Copyright © 2010 Dan Zarrella. Printed in Canada, Published by O’Reilly Media, Inc., 1005 Gravenstein Highway North, Sebastopol, CA 95472.

Μ.ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΥ  (2003), «e- Marketing - Διαδικτυακό Mάρκετινγκ", ISBN960-7745-04-3, Εκδόσεις Rosili, Αθήνα

Μέθοδοι αξιολόγησης:

50% Τελική γραπτή εξέταση
50% Ατομική εργασία και Ομαδική εργασία

Ιστοσελίδα μαθήματος:

http://compus.uom.gr/MINF195/


επιστροφή
Tessera - Κατασκευή Ιστοσελίδων, E-Shops, Mobile & Tablet Apps