Ελληνικά
English
 

Ανάπτυξη Νεοσύστατων Επιχειρήσεων

Διδάσκων/ντες:  Φούσκας Κωνσταντίνος  |  

 

Στόχοι:

Στόχος του μαθήματος είναι να προσφέρει συστηματική κατανόηση της ολοκληρωμένης προσέγγισης της επιχειρηματικότητας και της δημιουργίας νέων επιχειρήσεων. Γίνεται ανασκόπηση των βασικών επιχειρηματικών βημάτων και συστατικών που μπορούν να αποτελέσουν την εισαγωγή των φοιτητών στον χώρο της επιχειρηματικότητας με έμφαση στην καινοτόμα επιχειρηματικότητα.  Σε κάθε μάθημα θα αναλύονται σημαντικά στοιχεία επιχειρηματικότητας που θα παρουσιάζουν θέματα που σχετίζονται με την επιλογή είδους επιχείρησης, στόχευσης και τοποθέτησης στην αγορά, ανάλυση πελατών – στόχου, ανάπτυξη επιχειρηματικής αξίας, κοστολόγηση και τιμολόγηση, ανάπτυξη επιχειρηματικής ομάδας και πρόσληψη εργαζομένων, αναζήτηση χρηματοδότησης και επιχειρηματικό λανσάρισμα.

Όλα τα παραπάνω στάδια θα συνοδεύονται από ανάλυση επιχειρηματικών εργαλείων όπως του Business Model Canvas, ανάλυση μελετών περίπτωσης επιτυχημένων και μη επιχειρήσεων και παρουσίαση επιστημονικών μελετών που παρουσιάζουν παράγοντες που βοηθούν ή εμποδίζουν την επιτυχία της επιχειρηματικής προσπάθειας.

Παράλληλα θα αναλυθούν ειδικά θέματα που σχετίζονται με την ανάπτυξη επιχειρηματικότητας σε ειδικά περιβάλλοντα, όπως ηλεκτρονική επιχειρηματικότητα και επιχειρηματικότητα με αξιοποίηση νέων τεχνολογιών σε παραδοσιακούς τομείς.

Δεξιότητες:

Να κατανοούν και να αξιολογούν τη διαδικασία της επιχειρηματικότητας

Να συγκρίνουν και να αντιλαμβάνονται την αξιοποίηση επιστημονικής γνώσης στην ανάπτυξη νεοσύστατων επιχειρήσεων με την εφαρμογή κατάλληλων επιχειρηματικών εργαλείων

Να αναλύουν και να αξιολογούν τις στρατηγικές επιλογές που είναι διαθέσιμες τους επιχειρηματική δραστηριοποίηση

Να δημιουργούν προστιθέμενη αξία στο περιβάλλον του επιχειρείν με την χρήση καινοτομίας

Προαπαιτήσεις: -

Περιεχόμενο μαθήματος:

 • Εισαγωγή-παρουσίαση μαθήματος
 • Επιχειρηματική σκέψη και κίνητρα
 • Αναζήτηση επιχειρηματικής ιδέας – Ι
 • Εύρεση, κατάτμηση και στόχευση πελατών
 • Καμβάς επιχειρηματικού μοντέλου
 • Ανάπτυξη και δοκιμή προϊόντων
 • Επιχειρηματικό Μοντέλο– Ειδικά θέματα
 • Ανάπτυξη ομάδας
 • Επιχειρηματικό Πλάνο
 • Χρηματοοικονομικά και χρηματοδότηση
 • Ενδιάμεση και Τελική παρουσίαση Επιχειρηματικού Πλάνου

Προτεινόμενη βιβλιογραφία:

 • Blamk, S., & Dorf, B. (2012). The Startup Owner's Manual: The Step-by-Step Guide for Building a Great Company. K&S Ranch.
 • Bosma, N., & Schutjens, V. (2011). Understanding regional variation in entrepreneurial activity and entrepreneurial attitude in Europe. The Annals of Regional Science, 47(3), 711-742.
 • Chichester. Treleaven, P. (2000) eBusiness Start-Up, Kogan Page, London.
 • Combe, C.A. (2005) e-Business adoption trajectories of SME's in Scotland, Current Issues in E-Business Research, June, pp 29-40.
 • Creswell, J. W. (2014). Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches. Fourth Edition. Sage Publ.
 • Eric Ries, (2011), The Lean Startup: How Constant Innovation Creates Radically Successful Businesses
 • Green, J. V. (2013). The Opportunity Analysis Canvas. Venture Artisans Press.
 • Harvard Business Review on Entrepreneurship, Harvard Business School Press
 • Hisrich R., & Peters M. (2002). Entrepreneurship, 5th Edition, McGraw Hill.
 • Keeley, L., Pikkel, R., Quinn, B., & Walters, H. (2013). Ten Types of Innovation. Wiley Inc.
 • Kuratko, D., & Hodgetts, R. (2004). Entrepreneurship: Theory, Process, Practice, 6th ed., Thomson South-Western.
 • March. Wickramasekera, R. and Matthews, S. (2007) Wotif.com: An Online Success Story, International Journal of e-Business Management, Vol. 1, Issue 1, December, pp 50-52.
 • Osterwalder, Α. & Pigneur, Υ. (2010). Business Model Generation:  A Handbook for Visionaries, Game Changers, and Challengers. John Wiley & Sons, Inc.
 • Pavic, S., Koh, S.C.L., Simpson, M. and Padmore, J. (2007) Could e-business create a competitive advantage in UK SME's?, Benchmarking: An International Journal, Vol. 14, No. 3, pp 320-351.
 • Peter F. Drucker Page (2007), Innovation and Entrepreneurship, Routledge; 2Rev Ed edition
 • Putsis, W. (2014). Compete Smarter, Not Harder: A Process for Developing the Right Priorities Through Strategic Thinking. Wiley Inc.
 • Ries, E. (2011).The Lean Startup: How Today’s Entrepreneurs Use Continuous Innovation to Create Radically Successful Businesses. Crown Business.
 • Scarborough, N. M. (2013). Essentials of Entrepreneurship and Small Business Management . Prentice Hall.
 • Scase, R. (2002). Living in the corporate zoo, life and work in 2010, Oxford, Capstone Publishing Ltd: UK.
 • Stam, E., & Schutjens, V. (2005). The fragile success of team start-ups (No. 1705). Papers on entrepreneurship, growth and public policy.
 • Stam, E., Bosma, N., Van Witteloostuijn, A., De Jong, J., Bogaert, S., Edwards, N., & Jaspers, F. (2012). Ambitious entrepreneurship. A review of the academic literature and new directions for public policy, AWT report, 41.
 • Strauss, S. D. (2003). The Business Start-Up Kit. Dearborn Trade.
 • Van Gelderen, M., Thurik, R., & Bosma, N. (2005). Success and risk factors in the pre-startup phase. Small Business Economics, 24(4), 365-380.
 • Warner, M. and Witzel, M. (2004) Managing in Virtual Organizations, Thomson, London.
 • William D. Bygrave, Andrew Zacharakis (February 2014), Entrepreneurship, 3rd Edition, Wiley
 • Yang, K., & El-Haik, B.S. (2003). Design for Six Sigma: A Roadmap for Product Development, Second Edition. McGraw Hill.
 • Γεωργαντά, Ζ. (2003) Επιχειρηματικότητα και Καινοτομίες: Το management της επιχειρηματικής καινοτομίας, Αννικούλα, Θεσσαλονίκη.
 • Λαμπρόπουλος, Π. (2005). Εγχειρίδιο επιχειρηματικότητας. Οργάνωση, διαχείριση ατο­ μικών και μικρών επιχειρήσεων, Δ' Έκδοση, Εκδόσεις Προπομπός.
 • Σαμαρά Ε. &  Βάλβη  Θ. (2010).Καινοτομία Επιχειρηματικότητα Θεωρία – Πράξη, Εκδόσεις Σοφία
 • Σκουλάς, Ν. (2002) Το Εγχειρίδιο του Μικρού και Μεσαίου Επιχειρηματία: Πρακτικός οδηγός για μια κερδοφόρα μικρή και μεσαία επιχείρηση, Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα.
 • Χατζηκωνσταντίνου Γ. & Γωνιάδης Η. (2009). Επιχειρηματικότητα και καινοτομία. Από την ίδρυση στη διοίκηση και την επιβίωση της νέας επιχείρησης, Εκδόσεις Gutenberg

Μέθοδοι αξιολόγησης:

1. Ομαδική εργασία και παρουσίαση  50% του τελικού βαθμού (5 μονάδες)

2. Τελικές Εξετάσεις 50% του τελικού βαθμού (5 μονάδες)

Ιστοσελίδα μαθήματος:

https://openeclass.uom.gr/courses/MAI108/


επιστροφή
Tessera - Κατασκευή Ιστοσελίδων, E-Shops, Mobile & Tablet Apps