Ελληνικά
English
 

Ανάπτυξη Νεοσύστατων Επιχειρήσεων

Διδάσκων/ντες:  Φούσκας Κωνσταντίνος  |  

 

Στόχοι:

Στόχος του μαθήματος είναι να προσφέρει συστηματική κατανόηση της ολοκληρωμένης προσέγγισης της επιχειρηματικότητας και της δημιουργίας νέων επιχειρήσεων. Γίνεται ανασκόπηση των βασικών επιχειρηματικών βημάτων και συστατικών που μπορούν να αποτελέσουν την εισαγωγή των φοιτητών στον χώρο της επιχειρηματικότητας με έμφαση στην καινοτόμα επιχειρηματικότητα.  Σε κάθε μάθημα θα αναλύονται σημαντικά στοιχεία επιχειρηματικότητας που θα παρουσιάζουν θέματα που σχετίζονται με την επιλογή είδους επιχείρησης, στόχευσης και τοποθέτησης στην αγορά, ανάλυση πελατών – στόχου, ανάπτυξη επιχειρηματικής αξίας, κοστολόγηση και τιμολόγηση, ανάπτυξη επιχειρηματικής ομάδας και πρόσληψη εργαζομένων, αναζήτηση χρηματοδότησης και επιχειρηματικό λανσάρισμα.
Όλα τα παραπάνω στάδια θα συνοδεύονται από ανάλυση επιχειρηματικών εργαλείων όπως του Business Model Canvas, ανάλυση μελετών περίπτωσης επιτυχημένων και μη επιχειρήσεων και παρουσίαση επιστημονικών μελετών που παρουσιάζουν παράγοντες που βοηθούν ή εμποδίζουν την επιτυχία της επιχειρηματικής προσπάθειας.
Παράλληλα θα αναλυθούν ειδικά θέματα που σχετίζονται με την ανάπτυξη επιχειρηματικότητας σε ειδικά περιβάλλοντα, όπως ηλεκτρονική επιχειρηματικότητα και επιχειρηματικότητα με αξιοποίηση νέων τεχνολογιών σε παραδοσιακούς τομείς.

Δεξιότητες:

Να κατανοούν και να αξιολογούν τη διαδικασία της επιχειρηματικότητας
Να συγκρίνουν και να αντιλαμβάνονται την αξιοποίηση επιστημονικής γνώσης στην ανάπτυξη νεοσύστατων επιχειρήσεων με την εφαρμογή κατάλληλων επιχειρηματικών εργαλείων
Να αναλύουν και να αξιολογούν τις στρατηγικές επιλογές που είναι διαθέσιμες τους επιχειρηματική δραστηριοποίηση
Να δημιουργούν προστιθέμενη αξία στο περιβάλλον του επιχειρείν με την χρήση καινοτομίας

Προαπαιτήσεις: -

Περιεχόμενο μαθήματος:

Εισαγωγή στο επιχειρείν
Ανάπτυξη επιχειρηματικής ιδέας και στάδια ωρίμανσης 
Ανάπτυξη  επιχειρηματικής αξίας με αξιοποίηση της καινοτομίας
Στόχευση και επιλογή επιχειρηματικής στρατηγικής
Ανάπτυξη επιχειρηματικής ομάδας και προσέλκυση εργαζομένων
Έρευνα και ανάπτυξη και δημιουργία προϊόντος ή υπηρεσίας
Κοστολόγηση και τιμολόγηση
Business Plans
Start-Ups and Spin-Offs: Μελέτες περιπτώσεων
Αναζήτηση χρηματοδότησης
Ειδικά θέματα λογιστικής και νομικής μορφής
Ειδικά τεχνολογικά θέματα
Κοινωνική Επιχειρηματικότητα

Προτεινόμενη βιβλιογραφία:

William D. Bygrave, Andrew Zacharakis (February 2014), Entrepreneurship, 3rd Edition, Wiley
Eric Ries, (2011), The Lean Startup: How Constant Innovation Creates Radically Successful Businesses
Peter F. Drucker Page (2007), Innovation and Entrepreneurship, Routledge; 2Rev Ed edition
Chichester. Treleaven, P. (2000) eBusiness Start-Up, Kogan Page, London.
Warner, M. and Witzel, M. (2004) Managing in Virtual Organizations, Thomson, London.
Journal articles:
Combe, C.A. (2005) e-Business adoption trajectories of SME's in Scotland, Current Issues in E-Business Research, June, pp 29-40.
Pavic, S., Koh, S.C.L., Simpson, M. and Padmore, J. (2007) Could e-business create a competitive advantage in UK SME's?, Benchmarking: An International Journal, Vol. 14, No. 3, pp 320-351.
March. Wickramasekera, R. and Matthews, S. (2007) Wotif.com: An Online Success Story, International Journal of e-Business Management, Vol. 1, Issue 1, December, pp 50-52.
Harvard Business Review on Entrepreneurship, Harvard Business School Press

Μέθοδοι αξιολόγησης:

1. Ομαδική εργασία και παρουσίαση  50% του τελικού βαθμού (5 μονάδες)

2. Τελικές Εξετάσεις 50% του τελικού βαθμού (5 μονάδες)

Ιστοσελίδα μαθήματος:

http://compus.uom.gr/MINF194/


επιστροφή
Tessera - Κατασκευή Ιστοσελίδων, E-Shops, Mobile & Tablet Apps