Ελληνικά
English
 

Μοντελοποίηση και Λήψη Αποφάσεων

 

Στόχοι:

Στόχος του μαθήματος είναι να εισάγει τους φοιτητές σε προχωρημένα θέματα μαθηματικής μοντελοποίησης και λήψης αποφάσεων μέσα από τη μελέτη περιπτώσεων και επιστημονικών άρθρων από την τρέχουσα βιβλιογραφία. Θα εξεταστούν προβλήματα (και η επίλυσή τους) από σειρά επιστημονικών πεδίων όπως η βιο-πληροφορική, η επεξεργασία εικόνας, η μελέτη κοινωνικών δικτύων, οι πληστηριασμοί, η επιλογή φορολογικής πολιτικής, κ.α.

Δεξιότητες:

Οι φοιτητές/τριες θα αποκτήσουν δεξιότητα στη «μετάβαση» από τη λεκτική περιγραφή ενός προβλήματος σε μαθηματικό υπόδειγμα το οποία θα περιγράφει επαρκώς την δοθείσα κατάσταση και το οποίο θα μπορούν να χειριστούν στη συνέχεια με χρήση τεχνικών από τη βελτιστοποίηση, την επιχειρησιακή έρευνα, την θεωρία αποφάσεων, κ.α. 

Προαπαιτήσεις:

Καλό είναι ο φοιτητής να έχει παρακολουθήσει το προπτυχιακό μάθημα της Επιχειρησιακής Έρευνας.

Περιεχόμενο μαθήματος:

Τα παρακάτω θέματα είναι ενδεικτικά και θα διαμορφώνονται κάθε έτος αντλώντας υλικό από την τρέχουσα βιβλιογραφία.
Online add auctions (Decision Support Systems)
Trust and electronic word-of-mouth modeling (DSS)
Structure and function of complex networks (SIAM Review)
Mathematics of Infectious Diseases (SIAM Review)
Modeling Growth in Biological Materials (SIAM Review)
Modeling Basketball Free Throws (SIAM Review)

Προτεινόμενη βιβλιογραφία:

1. Evans, R.J. (2012). Statistics, Data Analysis, and Decision Modeling (5th Edition), Pearson, ISBN-13: 978-0132744287
2. Hillier and Lieberman (2001).  Introduction to Operations Research (7th ed.), McGraw-Hill.
3. Decision Support Systems (Elsevier) http://www.journals.elsevier.com/decision-support-systems/
4. SIAM Review (SIAM), http://epubs.siam.org/journal/siread

Μέθοδοι αξιολόγησης:

Τελική γραπτή εξέταση 50% 
2 Εργασίες 50% 
 

Ιστοσελίδα μαθήματος:

http://compus.uom.gr/MINF202/


επιστροφή
Tessera - Κατασκευή Ιστοσελίδων, E-Shops, Mobile & Tablet Apps