Ελληνικά
English
 

Ακαδημαϊκή Ταυτότητα

Από τις 24/09/2012 οι προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί και διδακτορικοί φοιτητές όλων των Πανεπιστημίων και ΤΕΙ της χώρας θα μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους για έκδοση νέας ακαδημαϊκής ταυτότητας, σύμφωνα με τη σχετική Κοινή Υπουργική Απόφαση.

Δικαιούχοι υποβολής αίτησης για την απόκτηση Ακαδημαϊκής Ταυτότητας

Διαδικασία υποβολής αίτησης για την απόκτηση Ακαδημαϊκής Ταυτότητας

Προθεσμίες για την αίτηση και την παραλαβή της Ακαδημαϊκής Ταυτότητας

Υποβολή αίτησης

  •  Περιπτώσεις  ακύρωσης  της ακαδημαϊκής ταυτότητας από τη Γραμματεία :

1)Απώλεια ή κλοπή της ακαδημαϊκής ταυτότητας

2)Αναστολή ή διακοπή των σπουδών

3)Ολοκλήρωση των σπουδών (λαμβάνει χώρα με την παρουσίαση της διπλωματικής εργασίας)

Για την ακύρωση µιας ταυτότητας λόγω απώλειας ή κλοπής, ο φοιτητής απαιτείται να προωθήσει στη Γραμματεία του ΠΜΣ σχετική Υπεύθυνη Δήλωση απώλειας/κλοπής μέσω gov.gr προκειμένου να μπορέσει να λάβει έγκριση για την υποβολή αίτησης επανέκδοσης. Στην περίπτωση αυτή ο φοιτητής θα επιβαρύνεται με το κόστος της επανεκτύπωσης.

Για τις περιπτώσεις  2) & 3) θα πρέπει οι φοιτητές να επιστρέφουν τις Ακαδημαϊκές Ταυτότητες στη Γραμματεία.

 


επιστροφή
Tessera - Κατασκευή Ιστοσελίδων, E-Shops, Mobile & Tablet Apps