Ελληνικά
English
 

Θέσεις εργασίας σε εταιρία εξωτερικού 23/02/2022

Η εταιρία CCmath με έδρα την Ολλανδία, αναζητά προγραμματιστές πλήρους απασχόλησης για εργασία εξ αποστάσεως. Οι διαθέσιμές θέσεις είναι οι εξής:
 
Back end web developer
https://www.ccmath.com/jobs/back-end-developer
 
Front end web developer
https://www.ccmath.com/jobs/front-end-developer
 
Student web developer
Η εταιρία ενδιαφέρεται να απασχολήσει, μέσω πρακτικής άσκησης, φοιτητές οι οποίοι δειχνουν ενδιαφέρον στον τομέα του web development. Μέσα από την απασχόληση προσφέρεται τόσο η κατάλληλη εκπαίδευση των φοιτητών όσο και η δυνατότητα περαιτέρω απασχόλησης τους μετά την πρακτική τους άσκηση.
 
Η εταιρία ασχολείται με την δημιουργία λογισμικού WFM (Workforce Management) το οποίο αποσκοπεί στη βελτιστοποίηση της πρόβλεψης, κάλυψης, σχεδιασμού και ελέγχου των αναγκών σε ανθρώπινο δυναμικό που απαιτείται σε ένα ευρύ φάσμα των πελατών της. Περισσότερες πληροφορίες:
https://www.ccmath.com/about/

επιστροφή
Tessera - Κατασκευή Ιστοσελίδων, E-Shops, Mobile & Tablet Apps