Ελληνικά
English
 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για σύναψη 4 συμβάσεων μίσθωσης έργου στο Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου 27/05/2020

Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου προκήρυξε Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη Σύναψη τεσσάρων (4) Συμβάσεων Μίσθωσης Έργουσυνολικής διάρκειας 37 μηνών η κάθε μια. Το link μέσω του οποίου οι ενδιαφερόμενοι θα ανακατευθυνθούν στον ιστότοπο της Πρόσκλησης, όπου πρέπει να εγγραφούν, είναι το εξής: https://registry.ekt.gr/tenders/invitation/gshow/63 (Μητρώο Συνεργατών & Εμπειρογνωμόνων ΕΚΤ).


επιστροφή
Tessera - Κατασκευή Ιστοσελίδων, E-Shops, Mobile & Tablet Apps