Ελληνικά
English
 
Διαδρομή: Αρχική Σελίδα » Αρχική »

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

Καλώς ήρθατε στον ιστότοπο του
Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών
τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής

Το Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2003-2004 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με χρηματοδότηση από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ. Από το ακαδημαϊκό έτος 2005-2006 το ΠΜΣ συνέχισε αυτόνομα τη λειτουργία του και μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014 λειτούργησε με σύμπραξη των Τμημάτων Διοίκησης Επιχειρήσεων και Ηλεκτρολογίας του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας.

Από το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015 λειτουργεί αναμορφωμένο ΠΜΣ και απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) με τίτλο «Εφαρμοσμένη Πληροφορική (“MSc in Applied Informatics”)» στις ακόλουθες κατευθύνσεις:

  1. Τεχνολογίες Συστημάτων Υπολογιστών και Δικτύων (Computer Systems and Network Technologies)
  2. Υπολογιστικές Μέθοδοι και Εφαρμογές (Computational Methods and Applications)
  3. Επιχειρηματική Πληροφορική (Business Computing)
  4. Ηλεκτρονικό Επιχειρείν και Τεχνολογία Καινοτομίας (E-Business and Innovation Technology)

Για αναλυτική περιγραφή του αναμορφωμένου Προγράμματος Σπουδών κατεβάστε τον Οδηγό Σπουδών

Αντικείμενο

Το ΠΜΣ του Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής έχει ως αντικείμενο την παροχή εκπαίδευσης μεταπτυχιακού επιπέδου στην Πληροφορική, έτσι ώστε οι πτυχιούχοι του ΠΜΣ να αποκτήσουν ισχυρό επιστημονικό υπόβαθρο, εμπειρία και τεχνογνωσία για την υιοθέτηση βέλτιστων λύσεων και εφαρμογών σε οικονομικά, διοικητικά και εκπαιδευτικά θέματα.

Προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης των αποφοίτων

Οι απόφοιτοι του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Εφαρμοσμένης Πληροφορικής έχουν πολύ καλές προοπτικές απασχόλησης στις εξής επαγγελματικές δραστηριότητες:

Τη Διαχείριση, Ανάλυση, Σχεδίαση, Υλοποίηση και Συντήρηση Πληροφοριακών Συστημάτων.

Τη Διδασκαλία σε Πανεπιστημιακά και Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, τη Μέση Εκπαίδευση και την Τεχνική και Επαγγελματική Κατάρτιση, δημόσια και ιδιωτική, σε Θεωρητικό, Τεχνολογικό και Εφαρμοσμένο επίπεδο.

Την Έρευνα σε δημόσιους και ιδιωτικούς Ερευνητικούς Φορείς

Την παροχή υπηρεσιών αλλά και τη Διοίκηση σε μονάδες Πληροφορικής, Δικτύων, Μηχανοργάνωσης και Τεχνικών Υπηρεσιών Υπουργείων, Δημοσίων Οργανισμών, υπηρεσιών και επιχειρήσεων.

Ακαδημαϊκό Προσωπικό

Το ακαδημαΙκό προσωπικό του ΠΜΣ του τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής αποτελείται από μέλη ΔΕΠ του τμήματος. Επίσης καλούνται εξωτερικοί ομιλητές από Πανεπιστήμια και Επιχειρήσεις, για διαλέξεις σε εξειδικευμένα θέματα.

Υποδομές

Το τμήμα Εφαρμοσμενης Πληροφορικής διαθέτει (4) διδακτικά εργαστήρια με σύγχρονα υπολογιστικά συστήματα, καθώς και άλλα 7 μη θεσμοθετημένα ερευνητικά εργαστήρια - ερευνητικές ομάδες. Στα (4) διδακτικά εργαστήρια διεξάγονται τα μαθήματα του ΠΜΣ και επίσης χρησιμοποιούνται από τους μεταπτυχιακούς φοιτητές και τους υποψήφιους διδάκτορες.

Επίσης, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές και οι υποψήφιοι διδάκτορες έχουν δικαίωμα χρήσης της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της, καθώς επίσης και των υπολοίπων υπηρεσιών του Πανεπιστημίου.

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

επιστροφή
Tessera - Κατασκευή Ιστοσελίδων, E-Shops, Mobile & Tablet Apps